Cộng đồng học viên

Học viên của Chương trình MPP đều là những nhà chuyên môn có quyết tâm phấn đấu cao, có kinh nghiệm làm việc thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các trường đại học. Chương trình trang bị cho học viên nền tảng kiến thức lý thuyết, ứng dụng, luật pháp, thực nghiệm trong lĩnh vực quản lý chiến lược; lãnh đạo; kinh tế; phát triển, thực thi và đánh giá chính sách; tư duy phản biến; và kỹ năng giao tiếp, thương lượng và vận động. Học viên sẽ học cách định nghĩa vấn đề chính sách, thiết kế các nghiên cứu, cách tiến hành nghiên cứu và phân tích kết quả nghiên cứu.

Sau hai năm học tập, học viên tốt nghiệp chương trình MPP sẽ là những người Có năng lực, Tâm huyết, Tự tin, khả năng Kết nối và Lợi thế cạnh tranh cao, họ có thể hỗ trợ quá trình phát triển chính sách công và ra quyết định tại Việt Nam khi đất nước phấn đấu trở thành một nền kinh tế phát triển và hội nhập với thế giới và thực hiện cải cách dịch vụ công.

Học viên tốt nghiệp với cam kết mạnh mẽ vào việc phụng sự cộng đồng và tuân theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn và giá trị đi kèm. Nổi bật trong các giá trị này là sự chính trực và trách nhiệm giải trình, tính công bằng, đạo đức, sự đa dạng, dung hợp và tôn trọng quan điểm của người khác.

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - FSPPM

MPP2021PA      MPP2021LM     MPP2020PA     MPP2020LM     MPP2019 

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công - FETP

MPP8     MPP7      MPP6       MPP5       MPP4       MPP3        MPP2        MPP1

Chương trình một năm về Chính sách công

F1    F2     F3     F4     F5     F6     F7      F8      F9      F10      F11       F12      F13

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý