Giảng viên

Đội ngũ giảng viên luôn khuyến khích một môi trường học tập năng động, chú trọng sự tương tác giữa học viên - giảng viên và các hoạt động giải quyết vấn đề theo nhóm. Nhà trường sử dụng phương pháp đặc trưng là "nhóm giảng dạy", trong đó các giáo sư người nước ngoài và Việt Nam cùng phối hợp thiết kế và triển khai môn học. Các nhóm giảng dạy gồm một giảng viên nước ngoài và một giảng viên người Việt Nam; hoặc giảng viên nước ngoài đóng vai trò cố vấn nội dung và giảng viên người Việt Nam thực hiện. Các môn học còn có sự hỗ trợ của những trợ giảng mà phần lớn vừa du học từ nước ngoài trở về hoặc đang theo đuổi một học vị cao hơn. Thành viên các nhóm giảng dạy đều có giờ trực hàng ngày tại văn phòng để tạo điều kiện cho những học viên cần được hỗ trợ thêm đến trao đổi trực tiếp các vướng mắc hoặc thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Đội ngũ giảng viên của trường thể hiện chuẩn mực cao và các giá trị phụng sự cộng đồng trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ, phản ánh các góc nhìn, phương pháp và ý kiến đa dạng. Giảng viên và học viên tham gia nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đối thoại và bình luận chính sách, giúp chính phủ, giới học giả và công chúng tiếp cận những thông tin khoa học và chính xác nhằm hiểu rõ, cải thiện và vận động cho chính sách công.

Tóm tắt về đội ngũ giảng viên

  • Tất cả giảng viên đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới trong lĩnh vực mình giảng dạy.
  • Tất cả giảng viên đều tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, học thuật, hoạt động cộng đồng và phụng sự lợi ích công.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý