Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị

Tầm nhìn

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những trường đào tạo chính sách công và quản lý hàng đầu trong khu vực – và cuối cùng là vươn ra thế giới, học hỏi theo các viện đào tạo kiểu mẫu trên thế giới và tuân theo các tiêu chuẩn của NASPAA về giảng dạy quản lý công.

Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, chúng tôi không ngừng sáng tạo và đổi mới nội dung đào tạo để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Chương trình đào tạo và lớp học được thiết kế giúp học viên có được kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để thành công trong các lĩnh vực công, đặc biệt là trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và trường đại học.

Chương trình đào tạo của chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn quốc tế áp dụng tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tham khảo thêm tại https://accreditation.naspaa.org

Sứ mệnh

Trường Fulbright cam kết thúc đẩy sự chuyển đổi nền chính sách công và quản lý ở Việt Nam và khu vực theo hướng sáng tạo và dung hợp. Chúng tôi tích hợp kiến thức toàn cầu và tri thức địa phương vào nội dung giảng dạy nhằm đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo giàu khát vọng đang làm việc trong khối cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; doanh nghiệp tư nhân và nhà nước và các trường đại học. Học viên của trường đến từ nhiều vùng địa lý và lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ là những chuyên gia có năng lực và cam kết mạnh mẽ vào giá trị công. Những nghiên cứu công phu, dựa trên bằng chứng thực nghiệm của Trường Fulbright đi tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp thực tiễn cho các vấn đề chính sách. Chúng tôi tích cực đối thoại với các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách nhằm phụng sự lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực giúp Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường.

Giá trị 

Giá trị cốt lõi trong chương trình đào tạo của chúng tôi là việc theo đuổi sự Chuyên nghiệp thông qua việc thực hiện các nguyên tắc và đạt được các chuẩn mực trong nghề.

Cam kết về phụng sự cộng đồng (theo đuổi 4 chữ E: hiệu quả (efficiency), kết quả (effectiveness), kinh tế (economy) và công bằng (equity); thành công; xuất sắc; sáng tạo) thể hiện qua các giá trị sau:

o   Công bằng (khách quan, không phe phái, nhận thức rõ bối cảnh; tư vấn “trung thực và dũng cảm”, phê bình có tính xây dựng, luôn trung thực dù đứng trước sức ép)

o   Trách nhiệm giải trình (trách nhiệm; minh bạch; hoàn thành mục tiêu; quản lý; kỷ luật)

o   Tôn trọng (nhân dân, đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên; văn minh lịch sự)

o   Đạo đức (tuân thủ luật pháp và quy định của nhà nước; tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp; các quy tắc ứng xử đạo đức; chính trực)

o   Dung hợp (xây dựng văn hóa tổ chức có tính hợp tác, hòa đồng, đề cao sự đa dạng, tôn trọng quan điểm đa chiều).

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý