Nguyễn Phương Chi

Nguyễn Phương Chi
Trưởng phòng Đào tạo Cấp cao

Bà Nguyễn Phương Chi là Trưởng phòng Đào tạo Cấp cao & Chánh văn phòng, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Bà có gần 20 năm kinh nghiệm quản lý vận hành và hoạch định chiến lược kinh doanh trong cả khu vực công và tư nhân. Trong đó, bà đã dành 12 năm trong ngành giáo dục với các tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Bà Chi từng là Giám đốc vận hành phụ trách thành lập và phát triển doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học sinh Việt Nam cơ hội học tập các chương trình trung học quốc tế và các chương trình dự bị đại học ngay tại Việt Nam.

Trước đó, bà làm việc tại văn phòng Hiệu trưởng, Đại học RMIT Việt Nam và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO). Bà tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dành cho cấp Quản lý của Đại học RMIT.

Quay lại