Nguyễn Quý Tâm

Nguyễn Quý Tâm
Cán bộ quản lý Nhóm tương tác, Hoạt động dịch thuật và Đối ngoại; Cán bộ quản lý công tác cựu học viên

Nguyễn Quý Tâm là Trưởng phiên dịch và quản lý mạng lưới cựu học viên trường Đại Fulbright Việt Nam. Ông đảm trách hoạt động dịch thuật tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và điều phối mạng lưới cựu học viên trường Fulbright. Ông cũng là phiên dịch chính trong các môn học của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, chương trình quản lý cao cấp và sáng kiến đối thoại chính sách.

Trong vai trò giảng viên hỗ trợ, ông tham gia dẫn dắt các buổi học thảo luận chuyên đề trong các môn Quản lý Công, Chính sách Phát triển, và Đàm phán giá trị. Ông tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị Công tại trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore và cử nhân Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Quay lại