MPP2022-541

Luật và chính sách công (PA)

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/11/2020 15:08; Kích thước: 417,497 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/11/2020 17:46; Kích thước: 261,912 bytes
UB Trao quyền Pháp lý cho mọi người
Ngày: 04/11/2020 17:45; Kích thước: 1,210,086 bytes
Eric Li
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 117,879 bytes
Katharina Pistor & Philip Wellons
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 64,143 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Bộ Tư pháp
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 2,925,172 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng dịch
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Quốc hội
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 6,770,813 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Bộ Tư pháp
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 2,925,172 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 8,644,036 bytes
Quốc hội
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 6,770,813 bytes
Quốc hội
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 882,157 bytes
Quang Thiện, Cẩm Hà
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 388,916 bytes
Lê Đăng Doanh
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/11/2020 04:58; Kích thước: 177,833 bytes
VCCI
Ngày: 04/11/2020 17:34; Kích thước: 12,484,807 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/01/2021 00:40; Kích thước: 963,225 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/01/2021 00:38; Kích thước: 889,878 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/01/2021 00:37; Kích thước: 690,959 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/01/2021 00:32; Kích thước: 351,599 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/12/2020 15:25; Kích thước: 519,577 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/11/2020 15:48; Kích thước: 428,988 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2020 16:13; Kích thước: 333,617 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/11/2020 16:12; Kích thước: 286,740 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2020 08:45; Kích thước: 612,908 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/11/2020 08:44; Kích thước: 1,763,175 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/11/2020 14:03; Kích thước: 426,950 bytes

Môn học này đóng góp một phần vào các Chuẩn đầu ra của Chương trình Thạc sĩ chính sách công của FSPPM theo kiểm định của NASPAA (xem ở trên). Cụ thể, sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, và thái độ sau đây:

- Về kiến thức, học viên đánh giá được các khía cạnh pháp lý của một lựa chọn chính sách (trách nhiệm đưa ra chính sách là của ai, chính sách được thảo luận và phản biện qua những quy trình như thế nào, chính sách phải được thể hiện dưới các hình thức VBPL nào, luật pháp cần được thiết kế ra sao để tránh các lựa chọn chính sách kém hiệu quả, luật pháp góp phần thực hiện, điều chỉnh, dừng, chấm dứt hoặc thay thế chính sách như thế nào).

- Về kỹ năng, học viên rèn luyện các kỹ năng tự nghiên cứu pháp luật, tự tìm ra các vấn đề chính sách-pháp luật, kỹ năng viết các thảo luận chính sách ngắn, kỹ năng thương lượng, thảo luận và thuyết trình nhằm thuyết phục công chúng về dự kiến chính sách mà mình lựa chọn. Học viên cũng nâng cao được khả năng đọc và thảo luận các bài viết bằng tiếng Anh về chủ đề luật & chính sách công.

- Về thái độ, học viên luyện tập khả năng chịu đựng, chủ động làm việc dưới sức ép và tần suất cao, hợp tác và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, cân nhắc sự đa dạng của các lợi ích, cần trọng và hướng tới sự công bằng trong các lựa chọn chính sách công.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'