MPP2023-532a

Thẩm định đầu tư công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Môn học giúp các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết và khung phân tích lợi ích – chi phí của một dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư có sự tham gia của khu vực nhà nước. Học viên cũng được kỳ vọng biết làm thẩm định dự án và đánh giá tính khả thi về mặt tài chính cũng như kinh tế một cách có hệ thống.

Nội dung thứ nhất của môn học bao gồm các lý thuyết căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau và ra quyết định đầu tư dựa trên mô hình tài chính cơ sở.

Nội dung thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế, bao gồm các như các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án và ra khuyến nghị từ khía cạnh nhà nước đối với dự án dựa trên mô hình kinh tế cơ sở.

Môn học sẽ sử dụng các dự án thực tế làm tình huống để học viên thực hành làm thẩm định. Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính sẽ giúp học viên thuận lợi hơn trong việc tiếp thu các nội dung của môn học, nhưng không phải là yêu cầu bắt buộc.

Đây là môn học có cường độ học tập rất cao và yêu cầu học viên phải dành rất nhiều thời gian để thực hành, làm bài tập và phân tích tích tình huống. Học viên sẽ phải làm một bài thi cuối khóa trên lớp dưới hình thức thẩm định một dự án thực tế.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'