MPP2023-542

Quản trị nhà nước

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/10/2022 19:06; Kích thước: 985,508 bytes
Võ Thanh Lâm
Ngày: 28/10/2022 19:03; Kích thước: 854,205 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/10/2022 19:01; Kích thước: 1,193,644 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 28/10/2022 19:00; Kích thước: 911,747 bytes

Quản trị nhà nước, hay còn gọi là Quản trị quốc gia, là môn học thảo luận các truyền thống, thể chế, thói quen và quán tính liên quan đến việc xác lập quyền lực, tổ chức thực thi quyền lực, nhất là quyền lực chính trị, và giám sát quyền lực ấy, trong phạm vi một quốc gia. Những hiểu biết này cần cho người phân tích chính sách công. Được thiết kế kết nối với các môn học khác như Thực thi chính sách, Quản lý công, Lãnh đạo & Thương lượng, đây là một môn học tự chọn.

Thời gian học được nén trong 5 tuần (gồm 2 tuần pre-work, 1 tuần học tập trung online gồm 8 buổi chiều, và 2 tuần làm bài tập nhóm). Môn học giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng để tìm hiểu hệ thống chính trị, bộ máy hành chính, các đổi thay trong mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Hiệp hội DN, và Xã hội dân sự ở Việt Nam. Học viên sẽ tìm hiểu các cuộc cải cách thể chế đã diễn ra từ 1986 cho đến nay nhằm củng cố các quyền lực nhà nước trong bối cảnh mối quan hệ Nhà nước, Thị trường, và Xã hội đang thay đổi. Học viên cũng sẽ tìm hiểu một số nội dung quan trọng về chính sách chuyển đổi số liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số. Học viên sẽ tự học, đọc các tài liệu được gợi ý, và thảo luận khoảng 16 chủ đề theo sự hướng dẫn của nhóm giảng viên.

Cuối cùng, các nhóm nghiên cứu nhỏ từ 2-3 người sẽ được thành lập để thực hiện các bài viết theo nhóm, tựa như các mini-capstone, để tìm hiểu sâu hơn những khía cạnh chi tiết của cải cách thể chế ở Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'