MPP2024-541

Luật và chính sách công (PA)

Phạm Duy Nghĩa & Võ Thanh Lâm
Ngày: 24/10/2022 16:00; Kích thước: 408,763 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 10:03; Kích thước: 208,325 bytes
EU
Ngày: 25/10/2022 09:47; Kích thước: 982,296 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 09:38; Kích thước: 261,912 bytes
NA
Ngày: 25/10/2022 09:37; Kích thước: 85,293 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 09:34; Kích thước: 405,444 bytes
Nguyễn Hưng Quang và cộng sự
Ngày: 25/10/2022 09:08; Kích thước: 8,618,311 bytes
Bộ Tư pháp
Ngày: 25/10/2022 09:06; Kích thước: 11,242,862 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng dịch
Ngày: 24/10/2022 04:20; Kích thước: 42,435 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 24/10/2022 04:20; Kích thước: 42,435 bytes
Quốc hội
Ngày: 25/10/2022 09:04; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội
Ngày: 25/10/2022 09:03; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội
Ngày: 25/10/2022 09:02; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 25/10/2022 09:01; Kích thước: 6,770,813 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 24/10/2022 04:20; Kích thước: 42,435 bytes
Internet
Ngày: 24/10/2022 17:01; Kích thước: 158,693 bytes
Bộ Tư pháp
Ngày: 24/10/2022 16:55; Kích thước: 11,242,862 bytes
Quang Thiện, Cẩm Hà
Ngày: 24/10/2022 16:44; Kích thước: 1,224,004 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/10/2022 04:20; Kích thước: 42,435 bytes
Elsevier
Ngày: 24/10/2022 16:37; Kích thước: 869,979 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/11/2022 14:48; Kích thước: 609,630 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/11/2022 08:24; Kích thước: 320,745 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/11/2022 08:06; Kích thước: 337,318 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/11/2022 08:06; Kích thước: 181,637 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/11/2022 08:05; Kích thước: 330,531 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 01/11/2022 16:14; Kích thước: 1,380,997 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 01/11/2022 16:13; Kích thước: 763,747 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 10:14; Kích thước: 261,912 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 10:14; Kích thước: 85,293 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2022 10:13; Kích thước: 405,444 bytes
  • "Scarcely any political question arises that is not, sooner or later, transformed into a legal question." Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1838)

Bạn là người làm việc trong khu vực công (cán bộ, công chức, viên chức), nhân viên của tổ chức xã hội, báo chí, giảng viên, người nghiên cứu, tất cả có chung mối quan tâm: học cách phân tích chính sách, đánh giá chính sách, lựa chọn chính sách một cách chuyên nghiệp, giúp cho ngành, địa phương, đất nước phát triển, công bằng, nhân văn, vì con người hơn.

Như đã trích de Tocqueville ở trên, mọi chính sách, sớm hay muộn, đều được chuyển hóa thành các vấn đề pháp lý. Bất kỳ lựa chọn chính sách nào của giới quyền thế (elites), muốn áp dụng một cách bắt buộc rộng rãi cho toàn xã hội, đều cần được chuyển hóa dưới một dạng pháp luật, gọi là thông báo, quy chế, quyết định, nghị quyết ở cấp địa phương (pháp quy địa phương) hay văn bản pháp luật ở cấp quốc gia (quyết định, thông tư, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật). Quy trình chuyển hóa chính sách thành quy phạm pháp luật được gọi là quy trình lập quy ở địa phương hoặc lập pháp ở trung ương.

Ngoài việc lựa chọn và ban hành chính sách, việc tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt các chính sách chưa hiệu quả, cũng cần tới các công cụ pháp luật tương ứng. Như vậy, lập pháp và tổ chức thực thi pháp luật hiển nhiên tác động mật thiết đến lựa chọn và thực thi các chính sách; luật và chính sách công là các góc nhìn khác nhau của cùng một quá trình giúp nhà nước can thiệp, điều tiết, quản lý xã hội theo các chủ đích mà giới quyền thế theo đuổi.

Môn học này được thiết kế nhằm bổ trợ các kiến thức về pháp luật và kỹ năng cần thiết của người phân tích chính sách (thu thập dữ liệu, phân tích, thương lượng), giúp anh chị vận dụng các kiến thức phân tích chính sách trong bối cảnh thể chế hiện hành của Việt Nam, với tầm nhìn và khát vọng hướng tới một xã hội dân chủ, vì con người, tôn trọng và thượng tôn pháp luật (tầm nhìn và khát vọng thì toàn cầu, song hành xử thì phải mang tính địa phương).

Môn học kéo dài trong 13 tuần, mỗi tuần có 02 buổi giảng, mỗi buổi 90 phút, tổng cộng chia thành 24 phiên làm việc. Trong số đó có các hoạt động đóng vai, mô phỏng một phiên điều trần (lấy ý kiến) nhằm thẩm định một dự thảo Luật hoặc nghị quyết của cơ quan dân cử. Khi tham gia các phiên này, học viên tự đọc, tự điều tra, tự nhận biết vấn đề, tự nhập vai, tự dàn xếp, tự trải nghiệm các cảm xúc khi phải tiến hành thương lượng với các bạn đồng khóa, từ đó nhằm thúc đẩy sự hình thành các chính sách công. Học viên cũng có 1 phiên báo cáo, trao đổi Đề cương Tiểu luận.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'