MPP-541

Luật và chính sách công

Ngày: 10/02/2012 09:42; Kích thước: 193,445 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:43; Kích thước: 697,800 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:50; Kích thước: 469,320 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:50; Kích thước: 408,635 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:49; Kích thước: 254,305 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:49; Kích thước: 248,090 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:49; Kích thước: 593,539 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:48; Kích thước: 70,128 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:47; Kích thước: 133,193 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:47; Kích thước: 93,266 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:46; Kích thước: 423,759 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:45; Kích thước: 362,020 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:44; Kích thước: 735,396 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/02/2012 09:44; Kích thước: 197,522 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để: 

Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng, 

Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp, 

Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, kiến tạo và giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'