MPP-501

Tiếng Anh

Ngày: 19/10/2012 14:32; Kích thước: 367,852 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/10/2010
13:30 - 15:30
1. Intermediate Class

 Mr. Thomas

Listening

Chapter 1: Skill A

Speaking

Introduction - Practice reading out loud, focus on pronunciation.

2. Upper-Intermediate Class

Ms. Anh Loan

Grammar

- Adverbs like Only

- Split infinitives

- Dangling modifiers

- Adjective /Adverb confusion

- Adjectives after verbs of sensation

- Noun adjectives.

Thứ 4, 06/10/2010
13:30 - 15:30
1. Intermediate Class

 Ms. Anh Loan

Grammar

- Adverbs like Only

- Split infinitives

- Dangling modifiers

- Adjective /Adverb confusion

- Adjectives after verbs of sensation

- Noun adjectives.

2. Upper-Intermediate Class

Mr. Thomas

Listening

Chapter 1: Skill A

Speaking

Introduction - Practice reading out loud, focus on pronunciation.

Thứ 5, 07/10/2010
13:30 - 15:30
1. Intermediate Class

Mr. Thomas

Listening

Chapter 1: Skill A

Speaking

Introduction - Practice reading out loud, focus on pronunciation.

2. Upper-Intermediate Class

Ms. Anh Loan

Reading

Chapter 1: Skill A & B.

*Intermediate Class and Upper-Intermediate Class:

By the end of the course students will:

  • be familiar with the format and directions of the TOEFL test;
  • be familiar with the types of questions that are asked in each section;
  • figure out their weak and strong areas; and develop the English language skills that are necessary to be successful on the test.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'