MPP-531

Phân tích tài chính

Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 6, 09/03/2018
13:30 - 15:00

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư

Giới thiệu cho học viên những khái niệm, công cụ, và kỹ thuật cơ bản về tài chính và cách thức ứng dụng trong thực tiễn. 

Cung cấp cho học viên một khung phân tích tài chính doanh nghiệp áp dụng cho hoạch định chính sách và ra quyết định. 

Trang bị cho học viên một nền tảng vững chắc để học những môn liên quan khác như Thẩm định Đầu tư Phát triển và Tài chính Phát triển. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'