MPP-501

Tiếng Anh

Ngày: 09/02/2012 08:52; Kích thước: 366,501 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
By the end of the course students will: 

  • be familiar with the format and directions of the TOEFL test; 
  • be familiar with the types of questions that are asked in each section; 
  • figure out their weak and strong areas; and 
  • develop the English language skills that are necessary to be successful on the test.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'