Đỗ Trương Phương Lam

Đỗ Trương Phương Lam
Trợ lý Nghiên cứu và Biên tập

Đỗ Trương Phương Lam là Trợ lý Nghiên cứu và Biên tập của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh Tế TPHCM, với niềm yêu thích đặc biệt về Kinh tế học, Lam đã tiếp tục theo học Thạc sĩ Kinh tế học và Kinh tế lượng ứng dụng tại Đại học Monash, Australia.

Vị trí của Lam tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright giúp Lam đạt được hai mục tiêu quan trọng: Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế; và góp phần giới thiệu các bài nghiên cứu chất lượng từ những tác giả trên khắp thế giới đến công chúng thông qua tạp chí Fulbright Review of Economics and Policy (FREP).

Quay lại