Nguyễn Huy Tử Quân

Nguyễn Huy Tử Quân
Trợ lý nghiên cứu

Nguyễn Huy Tử Quân hiện là Trợ lý nghiên cứu cho Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Trước khi làm việc tại Trường, ông Tử Quân đã có kinh nghiệm công tác tại văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự với vai trò Chuyên viên Tư vấn Luật, tại Trường Đại học Gia Định với vai trò Trợ lý Ban giám hiệu. Ông Tử Quân cũng từng tham gia một số dự án nghiên cứu, bao gồm các dự án tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), Viện Rừng Châu Âu (EFI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI).

Ông Tử Quân tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách công (khóa 2023) của trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Trước đó, ông Tử Quân nhận bằng cử nhân Luật học (khóa 2019, chương trình Chất lượng cao) của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm của ông Tử Quân bao gồm Luật, Chính sách phát triển, Kinh tế chính trị và Khoa học chính trị.

Quay lại