Trần Hương Giang

Trần Hương Giang
Chuyên viên Dự án và Nghiên cứu

Email: giang.tran.fsppm@fulbright.edu.vn

Trần Hương Giang hiện là Chuyên viên Dự án và Nghiên cứu, và là Trợ giảng tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Bà Giang thường xuyên tham gia Ban giảng viên giảng dạy các môn học về Nhập môn Chính sách công, Quản lý công, Lãnh đạo công, Thương lượng Thực thi chính sách.

Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà Giang liên quan đến các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục. Ngoài các hoạt động công tác tại FSPPM, bà Giang còn tham gia cộng tác với một số tờ báo về các chủ đề kinh tế, giáo dục, xã hội và chính sách công trong nước. Bà Giang có gần mười năm gắn bó với vùng ĐBSCL và đã có nhiều bài viết về các vấn đề kinh tế, xã hội, khó khăn và thách thức của khu vực này.

Bà Giang tốt nghiệp Đại học Ngân Hàng TP.HCM năm 2005, và có bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright vào năm 2010. Trước đó, bà Giang đã có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Quay lại