Vũ Thúy Vinh

Vũ Thúy Vinh
Chuyên viên Dự án và Nghiên cứu

Email: vinh.vu@fulbright.edu.vn

Vũ Thuý Vinh hiện là Chuyên viên Dự án và Nghiên cứu tại trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Trước khi làm việc tại trường, cô đã có nhiều năm công tác và nghiên cứu chính sách kinh tế, thương mại tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương, tham gia với vai trò thành viên nghiên cứu chính trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án tư vấn về quy hoạch, đề án phát triển từ cấp Địa phương tới Trung ương.

Cô Vinh tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách công, chuyên ngành Phân tích chính sách (khóa 2020) của trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của cô bao gồm: Thương mại nội địa, Thương mại biên giới, Xuất nhập khẩu, Hiệp định thương mại tự do, Logistics, Đổi mới khoa học công nghệ trong ngành công thương....

Quay lại