April 23, 2012

Cam kết bảo mật

April 23, 2012

Sau đây là nội dung hoạt động thu thập và phổ biến thông tin trên trang web của FSPPM (https://www.fsppm.fuv.edu.vn)

Thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng địa chỉ cá nhân trên internet của bạn (IP) để chẩn đoán các vấn đề xảy ra đối với máy chủ cúa chúng tôi và để quản lý trang web bằng cách xác định nội dung nào được truy cập nhiều nhất. Chúng tôi không nối kết các địa chỉ IP với bất kỳ điều gì đưa đến việc xác định một cá nhân nào. Điều này có nghĩa là các nội dung dành cho người truy cập sẽ được theo dõi, nhưng danh tánh của họ vẫn ở trạng thái ẩn. Thỉnh thoảng chúng tôi có theo dõi những từ khóa mà người truy cập gõ vào công cụ tìm kiếm văn bản của FSPPM nhưng cách theo dõi này không đồng nghĩa với việc theo dõi từng cá nhân người truy cập.

Sử dụng thông tin

Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của FSPPM sử dụng các thông tin thu thập ở trên để điều chỉnh nội dung trang web cho phù hợp với nhu cầu người truy cập, và làm cơ sở cho các báo cáo thống kê tổng hợp. Chúng tôi không tiết lộ địa chỉ IP của cá nhân sử dụng trang web. Các bản ghi trong máy chủ của trang web chỉ hoạt động trên cơ sở tạm thời sau đó sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi hệ thống.

An ninh

Trang web này được cài đặt những công cụ bảo vệ thông tin để tránh bị thất thoát, sử dụng sai mục đích và bị sửa đổi.

Các kết nối

Trang web của FSPPM có chứa những kết nối với các trang khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính riêng tư hay an ninh của các trang web này.

Liên hệ FSPPM

Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến qui định bảo mật tính riêng tư, hoạt động hay khả năng truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, hãy liên hệ:

 

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-028) 7303 2255

Email: info.fsppm@fulbright.edu.vn