April 23, 2012

Cam kết về tính đa dạng

April 23, 2012

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cam kết đảm bảo một môi trường học tập và làm việc với cơ hội công bằng cho mọi người. Chúng tôi tin tưởng rằng một tập thể những người quản lý, nhân viên và học viên có tính đa dạng là yếu tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo của chúng tôi, đó là chuẩn bị nhân lực để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo trong xã hội. Các cơ hội tiếp nhận, làm việc và thăng tiến được dựa trên năng lực và trình độ của mỗi cá nhân, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, có thai hay chưa, thiên hướng tình dục/tình cảm, tuổi tác, gốc gác dân tộc, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, thương binh, cựu chiến binh hay bất kỳ một đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam hoặc Hoa Kỳ. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và những người ở các vùng từ xưa đến nay vốn có điểu kiện bất lợi đều được khuyến khích đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo và các cơ hội việc làm của FSPPM.