Diễn đàn Chính sách công Châu Á

Giao thông đô thị và sử dụng đất tại các thành phố đang phát triển nhanh ở châu Á

Diễn đàn Chính sách Công châu Á 2014: “Giao thông đô thị và sử dụng đất tại các thành phố đang phát triển nhanh ở châu Á” hội tụ các nhà lãnh đạo chính quyền trung ương và địa phương, các nhà qui hoạch đô thị và viên chức từ các cơ quan giao thông vận tải, nhà quản lý khu vực tư nhân và các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới cũng như các nhà nghiên cứu trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Những xu hướng trong giao thông đô thị và sử dụng đất, và ảnh hưởng của chúng lên sự tắc nghẽn và tính bền vững là chủ đề chính sẽ được thảo luận. Những phản ứng chính sách tiềm năng được trao đổi bao gồm: sự phối hợp trong qui hoạch sử dụng đất và giao thông, thúc đẩy phương tiện vận tải công cộng và phi cơ giới, định giá chi phí tắc nghẽn, và quản lý tăng trưởng đô thị. Chương trình chính của Diễn đàn bao gồm các bài trình bày của các diễn giả và kế tiếp là phần thảo luận chung về chủ đề đã được trình bày.

Diễn đàn Chính sách công châu Á là sự kiện hàng năm qui tụ các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo từ khu vực kinh doanh và xã hội dân sự để cùng thảo luận về vấn đề ngày càng quan trọng trong khu vực. Mục tiêu của diễn đàn là thúc đẩy sự tương tác giữa các tổ chức nghiên cứu hàng đầu như là phương tiện khuyến khích việc chia sẻ thông tin và đổi mới sáng tạo chính sách liên quan đến vấn đề chính sách được quan tâm. Sáng kiến và đơn vị tổ chức Diễn đàn này là Chương trình Indonesia tại Trường Harvard Kennedy.