Đối tác

Về IDRC - Canada

Website: https://www.idrc.ca/

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) tài trợ cho nghiên cứu ở các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và thúc đẩy thay đổi tích cực trên quy mô lớn.

Trực thuộc Crown Corp., chúng tôi hỗ trợ những nhà tư tưởng hàng đầu, những người nâng cao kiến ​​thức và giải quyết các vấn đề phát triển thực tế. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực, lời khuyên và các khóa đào tạo mà họ cần để thực hiện và chia sẻ các giải pháp của họ với những người cần chúng nhất. Nói ngắn gọn, IDRC gia tăng cơ hội - và tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của mọi người.

Làm việc với các đối tác phát triển của mình, chúng tôi nhân rộng tầm ảnh hưởng của các khoản hỗ trợ của mình và đem đến sáng kiến cho nhiều người hơn ở nhiều quốc gia hơn trên thế giới. Chúng tôi cung cấp học bổng và giải thưởng để nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo phát triển mới.

Trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Ottawa, Canada, và năm văn phòng khu vực được đặt tại Montevideo, Uruguay; Nairobi, Kenya; Dakar, Senegal; Amman, Jordan; và New Delhi, Ấn Độ.

IDRC được điều hành bởi một hội đồng gồm 14 thống đốc, họ báo cáo với Nghị viện thông qua Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế.

IDRC được thành lập theo một đạo luật của Quốc hội Canada vào năm 1970 với nhiệm vụ “khởi xướng, khuyến khích, hỗ trợ và tiến hành nghiên cứu các vấn đề của các khu vực đang phát triển trên thế giới và trở thành phương tiện để áp dụng và điều chỉnh các kiến ​​thức khoa học, kỹ thuật và các cho sự phát triển kinh tế và xã hội của các khu vực đó."

Tìm hiểu thêm về IDRC tại đây

 

Về Renaissance Institute (RI) - Myanmar

Website: https://www.rimyanmar.org/en

Renaissance Institute (RI) là một viện chính sách ở Myanmar tập trung hỗ trợ cải cách kinh tế của Myanmar. Được thành lập vào năm 2013, RI cung cấp hỗ trợ phân tích và khuyến nghị chính sách, hỗ trợ chính phủ xây dựng năng lực và tạo điều kiện giao tiếp giữa chính phủ và các bên liên quan khác tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế Myanmar. Đặc biệt, RI hỗ trợ các ưu tiên chính sách chính của chính phủ hiện tại: phân cấp tài khóa và cải cách quản lý tài chính công.