Năm 1 – 2018: Đào tạo cao cấp về tài chính công dung hợp ở Myanmar

Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 14/05/2018
08:00 - 17:00

The Role and Size of the Public Sector

Thứ 3, 15/05/2018
08:00 - 17:00

Public Expenditure Policy

Thứ 4, 16/05/2018
08:00 - 17:00

Public Resource Mobilization

Thứ 5, 17/05/2018
08:00 - 17:00

Intergovernmental Fiscal Relations

Thứ 6, 18/05/2018
08:00 - 17:00

Fiscal Balance and Public Debt Management


 
Hình ảnh Hội thảo 2018