Năm 1 – 2018: Đào tạo cao cấp về tài chính công dung hợp ở Myanmar

Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 14/05/2018
08:00 - 17:00

The Role and Size of the Public Sector

Thứ 3, 15/05/2018
08:00 - 17:00

Public Expenditure Policy

Thứ 4, 16/05/2018
08:00 - 17:00

Public Resource Mobilization

Thứ 5, 17/05/2018
08:00 - 17:00

Intergovernmental Fiscal Relations

Thứ 6, 18/05/2018
08:00 - 17:00

Fiscal Balance and Public Debt Management


 
Hình ảnh Hội thảo 2018

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'