Tái cấu trúc kinh tế tỉnh An Giang

Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững

An Giang nằm ở đầu nguồn sông Mekong, có đất đai màu mỡ, tài nguyên tự nhiên phong phú, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du lịch. Nơi đây được mệnh danh là bảo tàng của nhiều nền văn hóa và tôn giáo, đồng thời cũng là trung tâm giáo dục, kinh tế của vùng với mức tập trung dân cư cao nhất. Tuy nhiên, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tăng trưởng kinh tế của Tỉnh sụt giảm nghiêm trọng so với giai đoạn trước. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân cả nước.

Kết quả này phản ảnh tình trạng phát triển nông nghiệp theo mô hình truyền thống đã bão hòa, du lịch tâm linh theo lỗi mòn và do vậy đóng góp không nhiều cho kinh tế địa phương. Đặc biệt, sự thiếu vắng của công nghiệp chế tạo – chế biến do nằm xa TP. HCM – trung tâm kinh tế lớn nhất nước, nhất là trong điều kiện cơ sở hạ tầng kết nối rất bất cập hiện nay.

Trong bối cảnh này, Trường FSPPM đã đồng hành cùng An Giang trong việc xây dựng đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang – tạo đột phát hướng đến phát triển bền vững. Đề án được kỳ vọng là tài tiệu tham khảo quan trọng cho cho công tác xây dựng xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sự khác biệt của Đề án là quá trình vừa nghiên cứu, vừa thảo luận, vừa chuyển giao các tư duy, cách nhìn mới trong phát triển kinh tế và quản trị địa phương. Theo đó, đột phá ở đây không chỉ bao gồm đột phá trong các nhiệm vụ, hoạt động tái cơ cấu kinh tế, mà còn phải đột phá ngay trong tư duy quản lý và điều hành địa phương. 

Quan điểm này đã thể hiện rất rõ trong phát biểu của Bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang – tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý về kết quả của Đề án được tổ chức tại An Giang vào ngày 4/1/2020: “An Giang cần thay đổi về tư duy, nhìn nhận đầy đủ và khách quan những hạn chế và thách thức, bình tĩnh lựa chọn cho đúng định hướng chiến lược, đồng thời thay đổi cách nghĩ của lãnh đạo và tạo cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp”. Có lẽ đây mới là kết quả quan trọng nhất mà Trường FSPPM đã đạt được chứ không chỉ đơn thuần là các kết quả phân tích khoa học và kiến nghị chính sách trong Đề án.