Thông tin chung

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (International Development Research Centre – IDRC, Canada) hợp tác cùng Trường FSPPM thực hiện dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu vì tài chính công dung hợp ở Myanmar. Chương trình được thiết kế dành cho đại biểu quốc hội, quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu ở Myanmar – là những người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, xây dựng, phân tích và đánh giá chính sách tài chính công.

Mục đích của dự án nhằm góp phần cải thiện hệ thống tài chính công của Myanmar bằng cách trang bị cho người tham dự kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu chính sách công thông qua sự kết hợp chuyên môn của Việt Nam trong tài chính công và viện nghiên cứu hàng đầu Myanmar – Renaissance Institute Myanmar (RI).

Dự án kéo dài trong 3 năm từ năm 2018 – 2020 với 3 khóa đào tạo. Bên cạnh các khóa đào tạo, học viên sẽ được sắp xếp tham gia buổi họp với Bộ Tài chính và Ủy ban Tài chính & Ngân sách Quốc hội của Việt Nam, cũng như có những chuyến tham quan thực địa để tìm hiểu về phân cấp tài khóa. Chương trình do giảng viên Trường FSPPM, Đại học Harvard (Hoa Kỳ) và cán bộ cấp cao từ Bộ Kế hoạch và Tài Chính, đại biểu Quốc Hội và những nhà nghiên cứu từ Viện Kinh tế của Myanmar cùng nhau giảng dạy.

Chương trình đã nhận được phản hồi tích cực từ người học,từ các quan chức cấp cao của Bộ Kế hoạch và Tài chính, của chính quyền tiểu bang và địa phương, và của quốc hội về chất lượng và mức độ hữu ích trong nội dung đào tạo ứng dụng vào việc cải cách phân cấp và quản lý tài chính công của Myanmar. Chương trình thật sự đã xây dựng được danh tiếng tốt và mối quan hệ thân thiết với Bộ Kế hoạch và Tài chính Myanmar, giúp RI nhận được sự ủng hộ của Bộ này. Đặc biệt Bộ Kế hoạch và Tài chính đã công nhận những lợi ích do Trường Fulbright và RI đem đến và đã đề nghị tiếp tục hợp tác thành lập Học viện Quản lý Tài chính công đầu tiên ở Myanmar.