Đăng ký khóa tập huấn ngắn hạn
December 16, 2023

Đăng ký khóa tập huấn ngắn hạn

December 16, 2023
  • Thời gian: Hai ngày 16 & 17/12/2023 
  • Địa điểm: TP. Đà Nẵng 
  • Hình thức: Trực tiếp tập trung 
  • Đối tượng: Dành cho những học viên quan tâm đến thị trường điện và vai trò của nó trong chuyển dịch năng lượng

Đăng ký đến hết 17:00 giờ ngày 08/12/2023. Đối tượng quan tâm đến khoá tập huấn vui lòng gửi Đơn đăng ký đến email: mekong@fulbright.edu.vn.

Thông tin chi tiết về khoá tập huấn và đơn đăng ký: TẠI ĐÂY 

Khoá tập huấn về thị trường điện nằm trong khuôn khổ dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (tên tiếng Anh: Natural Capital Management – NCM) thuộc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam.

Khoá tập huấn này được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về thị trường điện cạnh tranh, các kinh nghiệm quốc tế về thị trường năng lượng tái tạo, và vai trò của thị trường điện trong chuyển dịch năng lượng điện. Cụ thể, học viên sẽ được tìm hiểu về:

  • Kiến thức cơ bản trong thị trường điện: mô hình, phương pháp thanh toán, các dạng hợp đồng trong thị trường điện; 
  • Hiểu rõ về cách thức hoạt động của thị trường điện cạnh tranh thông qua trò chơi mô phỏng (mini game); 
  • Cơ chế đấu thầu và hỗ trợ cho năng lượng tái tạo trong thị trường điện canh tranh; 
  • Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện canh tranh; 
  • Phát triển nguồn năng lượng phân tán trong thị trường điện bán lẻ điện.

Lưu ý:

Kết quả ứng tuyển sẽ được thông báo trong ngày 09/12/2023. Khoá tập huấn sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các đối tượng tham gia. Học viên tự thu xếp các chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian diễn ra khoá tập huấn tại TP. Đà Nẵng.

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'