San sẻ phúc lợi từ đất đai
May 21, 2012

San sẻ phúc lợi từ đất đai

May 21, 2012

Phạm Duy Nghĩa

Thứ Hai, ngày 21/5/2012

Nguồn: Tuổi Trẻ

Một thời chưa xa, giao khoán ruộng đất cho các nông hộ đã cởi trói cho nông nghiệp, nước ta từ thiếu đói thành quốc gia xuất khẩu gạo. Tăng quyền cho chủ sử dụng đã làm sôi động thị trường nhà đất. Từng ô thửa phải rõ chủ, việc đăng ký chủ quyền ấy phải thuận tiện, đó chính là phép mầu nhiệm làm cho đất đai trở thành nguồn vốn lưu chuyển không ngừng trong thế giới hiện đại này.

Từ hai mươi năm nay, Hiến pháp nước ta luôn tuyên bố Nhà nước thực hiện nguyên tắc giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Điều ấy đã đúng với đất ở, song còn khá chênh vênh đối với ruộng đất của từng hộ nông dân. Đất nông nghiệp dễ bị Nhà nước thu hồi với giá do Nhà nước ấn định. Bất công bằng xã hội cũng từ đó mà lan nhanh.

Vì lẽ ấy, Luật đất đai 2003 cần được sửa để đất đai nếu đã thuộc sở hữu toàn dân thì phúc lợi từ đất đai cũng phải được san sẻ công bằng cho toàn thể nhân dân. Những khu công nghiệp, sân golf, đô thị mới, phần lớn lợi tức chỉ dành cho một nhóm nhỏ những người giàu và trải đều sự bần cùng cho nông dân mất đất, nhân danh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một nhóm người đã khai thác tài nguyên quốc gia vì những lợi ích tư.

Nhà nước nào cũng phải có chức năng ngăn cản, kiềm chế những thèm khát tư túi tài nguyên công cộng. Vì vậy, ở các quốc gia khác, dù đất đai có thể thuộc sở hữu tư nhân, song quyền của người chủ đất luôn bị giới hạn bởi những chính sách phân bổ phúc lợi của nhà nước.

Điều khẩn thiết cần làm là phải chặn đứng việc thu hồi đất trồng lúa với giá rẻ rồi trao món hời này cho các ông chủ doanh nghiệp. Nếu cần đất vì mục đích an ninh - quốc phòng, Nhà nước phải trưng mua quyền sử dụng đất của nông dân với giá thị trường. Tuyên bố ấy cũng đã được ghi nhận rõ ràng trong điều 22 Hiến pháp Việt Nam từ hai mươi năm nay.

Tôn trọng Hiến pháp, sửa Luật đất đai, đảm bảo quyền tham gia của người dân trong toàn bộ quá trình từ quy hoạch tới sử dụng đất đai như một nguồn tài nguyên khan hiếm của quốc gia, đó chính là những điều cần phải làm để lý thuyết cũng như cây đời mãi mãi tươi xanh.

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'