Các cách thức tiếp cận và lựa chọn các nghiên cứu trong ngành tài chính
July 17, 2015

Các cách thức tiếp cận và lựa chọn các nghiên cứu trong ngành tài chính

July 17, 2015

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 17/7/2015, từ 13:30 đến 15:00, tại Phòng học A

PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều, Trưởng khoa Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Các cách thức tiếp cận và lựa chọn các nghiên cứu trong ngành tài chính."

Những bài viết liên quan