Thị trường vốn Việt Nam
August 13, 2015

Thị trường vốn Việt Nam

August 13, 2015

Thời gian: Thứ Năm, ngày 13/8/2015, từ 13:30 đến 15:00, tại Phòng học C

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Thị trường vốn Việt Nam."

Những bài viết liên quan