Thị trường vốn Việt Nam
August 13, 2015

Thị trường vốn Việt Nam

August 13, 2015

Thời gian: Thứ Năm, ngày 13/8/2015, từ 13:30 đến 15:00, tại Phòng học C

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Thị trường vốn Việt Nam."

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'