TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ FULBRIGHT ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ CAO NHẤT
July 29, 2019

TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ FULBRIGHT ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ CAO NHẤT

July 29, 2019

Ngày 26/7/2019, chương trình Thạc sỹ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (Trường Fulbright) thuộc Đại học Fulbright Việt Nam đã được Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công (NASPAA) của Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn chất lượng với thời hiệu cao nhất (7 năm).

Với kết quả này, chương trình Chính sách công của Trường Fulbright trở thành chương trình đầu tiên của Đông Nam Á đạt được kiểm định chất lượng của NASPAA.

Quá trình kiểm định chất lượng của NASPAA rất nghiêm ngặt, thường kéo dài khoảng 3 năm, dựa trên một hệ thống đánh giá gồm 7 nhóm tiêu chuẩn: chiến lược, quản lý, giảng viên, tuyển sinh và dịch vụ dành cho học viên, năng lực nghề nghiệp của học viên, nguồn lực, và chính sách truyền thông.

Về Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Bắt nguồn từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) – dự án hợp tác với Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard – trong suốt 25 năm, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tự hào vì không chỉ xây dựng thành công chương trình đào tạo chính sách công đầu tiên mà còn đóng góp tích cực vào hoạt động nghiên cứu và thảo luận chính sách ở Việt Nam. Học viên của Trường hết sức đa dạng, hiện giữ các cương vị quan trọng trong những cơ quan chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về tổ chức kiểm định NASPAA

NASPAA là cơ quan kiểm định chất lượng các chương trình Thạc sỹ về chính sách công, hành chính công và quản lý công trên toàn cầu, có trụ sở tại Washington D.C. và được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận.

Hiện có trên 300 trường đại học ở 25 quốc gia là thành viên chính thức của NASPAA, trong đó khoảng 200 trường – chủ yếu ở Hoa Kỳ, trong đó có các đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Princeton, Syracuse, Chicago, UC Berkeley, Indiana – đạt chứng nhận kiểm định của tổ chức này.

Cho đến tháng 6/2019, ở châu Á chỉ có 6 chương trình thạc sỹ của 4 viện, trường đại học hoàn thành kiểm định chất lượng của NASPAA.

 

Những bài viết liên quan