Tương lai nào cho nền lập pháp Việt Nam?
December 12, 2017

Tương lai nào cho nền lập pháp Việt Nam?

December 12, 2017

Thời gian: 12h00-13h30, thứ Ba, ngày 12/12/2017, tại phòng học A,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Tương lai nào cho nền lập pháp Việt Nam?", do Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày.

Anh, chị quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trễ nhất là vào ngày 9 tháng 12 năm 2017.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

Những bài viết liên quan