Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Phân tích Chính sách)

Đối tượng:

  • Nhóm 1: Cán bộ từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ đến từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập: Học bổng toàn phần 100% học phí (nhóm 1), tương đương khoảng 525 triệu đồng/học viên;
  • Nhóm 2: Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp: học bổng 50% học phí, tương đương 262,5 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.

Học bổng: 

  • Học bổng chưa bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.
  • Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Lãnh đạo và Quản lý)

Đối tượng:

  • Các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

Học bổng:

  • Tất cả Học viên trúng tuyển sẽ được nhận Học bổng 40% học phí. Học viên đóng 60% học phí còn lại, tương đương 270 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.
  • Học bổng chưa bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.
  • Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH