TS. Bae Yooil

Bae Yooil
Giảng viên

Email: yooil.bae@fulbright.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/yooilbae

TS. Bae Yooil là giảng viên tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Trước khi gia nhập FSPPM vào tháng 1 năm 2018, ông làm việc tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore ở vị trí Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (2007-2008) và Trường Khoa học Xã hội tại Đại học Quản lý Singapore ở vị trí Phó Giáo sư (2008-2017).

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của TS. Bae là chính trị so sánh và chính sách công, quản lý công, kinh tế chính trị khu vực và đô thị, và hợp tác phát triển quốc tế. Các nghiên cứu khoa học của ông về phân cấp ở Đông Á, chính trị tăng trưởng đô thị và phát triển được xuất bản trên những tạp chí khoa học xếp hạng cao như International Journal of Urban and Regional Research, Democratization, Cities, Habitat International, Journal of International Relations and Development, Urban Affairs Review... Ông là đồng tác giả của hai quyển sách và một quyển sách sắp được xuất bản nằm trong loạt sách về Chính trị So sánh nổi tiếng của NXB Cambridge University Press, Multilevel of Democracy: How Local Institutions and Civil Society Shape the Modern State (tháng 1/2020) và Mega-Events and Mega-Ambitions: South Korea's Rise and the Strategic Use of the Big Four Events (Palgrave Macmillan, 2017). Ông cũng xuất bản một sách chuyên khảo, South Korea's Dual Local Democracy (Moonwoo-Sa, 2018). Quyển sách này đoạt giải thưởng Sách hay nhất trong năm do Hiệp hội Nghiên cứu Chính quyền Địa phương Hàn Quốc trao tặng (2019). TS. Bae cũng đoạt được giải thưởng Bài báo hội thảo hay nhất do Hiệp hội Nghiên cứu Hàn Quốc ở Úc trao tặng trong năm 2015.

Ông cũng là cố vấn hay thành viên của Hội đồng Tư vấn Thống nhất Quốc tế, Viện Phát triển Incheon, và Nhóm Đô thị Châu Á ở Viện Nghiên cứu Á Châu (NUS) và đánh giá xét duyệt nhiều bài nghiên cứu khoa học theo nhu cầu. Ông cũng là thành viên của Mạng lưới Xã hội Dân sự Châu Á.

TS. Bae là người Hàn Quốc và nhận bằng Thạc sĩ Hành chính công từ Đại học Hàn Quốc (2000) và Tiến sĩ ngành Khoa học Chính trị từ Đại học Nam California (2007).

Các môn giảng dạy

 • Quản lý công
 • Chính sách phát triển

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • "The Making of Gangnam: Social Construction of the Rich and Inequality in South Korea." (with Yoo-min Joo).
 • "Socialized Soft Power: Korea's Knowledge Diplomacy for Global Development Consensus." (with Yong Wook Lee).
 • "Policy Decision and Knowledge Crisis: Populism, Framing, and the Politics of Knowledge in South Korea.
 • "South Korea's Dual Local Democracy: Ideas, Civic Traditions, and the Development of Subnational Politics (Book Project).
 • "Developmental Cooperation, Identification, and Central-Local Relationship after Reunification in Korean Peninsula."

Ấn phẩm

 • 2018 (sắp xuất bản). Jefferey M. Sellers, Anders Lidström and Yooil Bae. The Three Worlds of Multilevel Democracy: Local Linkages, Civil Society and the Development of the Modern State.
 • 2017. Yu-Min Joo, Yooil Bae and Eva Kassens-Noor. Mega-Events and Mega Ambition: The Rise of South Korea and the Strategic Use of Big Four Events. London: Palgrave Macmillan.
 • 2017. Yooil Bae. "South Korea's Civil Society," in Akihiro Ogawa (ed.), Handbook of Civil Society in Asia. London: Routledge.
 • 2016. Yooil Bae and Yu-Min Joo. "Pathways to Meet Critical Success Factors for Local PPPs: The Cases of Urban Transport Infrastructure in Korean Cities." Cities 53(April): 35-42.
 • 2016. Yooil Bae, Yu-Min Joo, and Soh-Yeon Won. "Decentralization and Collaborative Disaster Governance: Evidence from South Korea." Habitat International 52: 50-56.
 • 2016. Yooil Bae. "Ideas, Interests and Practical Authority in Reform Politics: Decentralization in South Korea in 2000s." Asian Journal of Political Science 24(1): 63-86 DOI: 10.1080/02185377.2015.1120678.
 • 2015. Heejin Han and Yooil Bae. "Reality Revealed: U.S. Military Bases, Environmental Impact, and Civil Society in South Korea," in Edwin A. Martini (ed.), Providing Grounds: Military Bases, Weapon Testing, and the Environmental Impact of American Empire. Seattle: University of Washington Press.
 • 2013. Yooil Bae. "Decentralized Urban Governance and Environmental Collaboration in South Korea: the Case of Hyundai City." Pacific Affairs: An International Review of Asia and the Pacific 86 (4): 759-783.
 • 2013. Yooil Bae and Sunhyuk Kim. "Civil Society and Local Activism in South Korea's Local Democratization." Democratization 20 (2): 260-86.
 • 2012. Yooil Bae. "Governing Cities without States? Rethinking Urban Political Theories in Asia." In Mark Jayne et al. (eds.), Urban Theory Beyond the 'West': A World of Cities. Routledge: London, p.95-110.

Hội nghị

 • "Collective Identity and Northeast Asian Security." Invited Presentation, University of Kent, United Kingdom, 17, July, 2017.
 • "Challenges of Korean Studies: Civil Society Before and After." Invited Presentation, University of Helsinki, Finland, 22 March, 2017.
 • "South Korea's Civil Society: Before and After Democratization." Civil Society in Asia Conference, University of Melbourne, Melbourne, Australia, February 2-3, 2017.
 • "Central-local Relations and Regional Economic Disparity in North Korea: From an International Development Cooperation Perspective." Korean Society for Public Administration International Conference, June 26-8, 2016.
 • "The Making of Gangnam: Social Construction of the Rich and Social Inequality in South Korea." 9th Biennial Korean Studies Association Australasia Conference, Adelaide, Australia, November 25-28, 2015.
 • "Local Democratization and Public-Private Partnerships in South Korea: Opportunities and Challenges. Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, IL, U.S.A., April 16-9, 2015.
 • "Caught in between Decentralization and (Re)Centralization: Environmental Disaster Management in South Korea from a Multilevel Perspective. Workshop on Decentralization and Disaster Governance in Urbanizing Asia, Asia Research Institute, National University of Singapore, March 5-6, 2015.
 • "Local democratization and Political Participation in South Korea." Comparative Politics Section of the American Political Science Association (APSA) Group on Comparative Urban Politics Short Course, Woodrow Wilson Center, Washington D.C., U.S.A., August 27th, 2014.
 • "Crisis after Decentralization: Local Democracy, PPPs, and Mega Policy Failure in South Korea," Research on Policy Failure Workshop. National University of Singapore, February 19-20, 2014.
 • "Identity and Interest in Korea's Middle Power Diplomacy." 45th Anniversary of Institute of Korean Studies Conference, October 28-9, 2013.

Quay lại