Bùi Mạnh Tiến

Bùi Mạnh Tiến
Trợ lý nghiên cứu

Bùi Mạnh Tiến hiện là Trợ lý nghiên cứu cho Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Trước khi làm việc tại trường, ông Tiến đã có kinh nghiệm công tác tại Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) với vai trò Cán bộ Chương trình Thanh niên, tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên toàn diện tại Việt Nam. Ông cũng tham gia nhiều nghiên cứu và chương trình vận động chính sách liên quan đến các chủ đề về y tế như các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe và an toàn lao động,....

Bùi Mạnh Tiến tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách công, chuyên ngành Phân tích chính sách (khóa 2021) của trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, và bằng Thạc sĩ về Phát triển quốc tế tại Viện nghiên cứu Xã hội Quốc tế, đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan. Ông Tiến cũng có bằng cử nhân Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm Kinh tế vi mô, Kinh tế học khu vực công, Kinh tế phát triển, và Kinh tế chính trị....

Quay lại