Đỗ Thiên Anh Tuấn

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Giảng viên Chính sách công

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn là giảng viên Chính sách Công tại Trường Chính sách Công và Quản lý (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Trước đây, ông Tuấn là giảng viên Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ông Tuấn có bằng Thạc sĩ Chính sách Công hạng ưu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP), bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng hạng ưu cùng danh hiệu Thủ khoa điểm Luận văn của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông Tuấn đã tham gia khóa đào tạo cao cấp tại Đại học Harvard và có Chứng chỉ Chính sách Thuế và Quản lý do Trường Harvard Kennedy cấp. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của ông Tuấn là chính sách kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính và tài chính nhà nước.

Ông Tuấn là thành viên mạng lưới các chuyên gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ông Tuấn cũng tham gia tư vấn và thảo luận chính sách với Chính phủ, một số Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và chính quyền nhiều địa phương ở Việt Nam. Ngoài hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại FSPPM, ông Tuấn còn thường xuyên tham gia thảo luận trên các diễn đàn kinh tế và cộng tác với các đài truyền hình, các tờ báo về các chủ đề kinh tế và chính sách công.

Các môn giảng dạy

 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học khu vực công
 • Phân tích tài chính
 • Tài chính phát triển
 • Thẩm định đầu tư công

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • Promoting the Development of Ha Giang Tourism Cluster. A research for Ha Giang Province.
 • Restructuring the Ha Giang Budget Towards Efficiency and Sustainability. A research for Ha Giang Province.
 • "A Framework for Identifying Key Export Products of Ho Chi Minh City," A research for HCMC Department of Industry and Trade.
 • "Is Land Policy a Binding Constraint in Vietnam?" Chairman Professor Ricardo Hausmann. A research funded by USAID.
 • "Estimating the costs of the commitment "do not let banks fail": An approach from the Banking Sector Contingent Liabilities Index (BCLI).
 • "Building Economic Transformation Map for Vietnam, World Economic Forum, 2018.

Ấn phẩm

 • Do Thien Anh Tuan (2013) Financial Modeling, Finance Publishing House, HCMC.
 • Do Thien Anh Tuan (2013) Excel Modeling in the financial benefits appraisal, Statistical Publishing House, 3rd edition.
 • Do Thien Anh Tuan (2012) The Application of Financial Mathematics, Statistical Publishing House, 2nd edition.
 • Do Thien Anh Tuan (2013) Corporate Finance Handbook, Statistical Publishing House, 2013.
 • Do Thien Anh Tuan et al. (2008) Interest Rate: The Paradoxes and Consequences. In "Faced with inflation." Young Tre Publishing House, HCMC.
 • Do Thien Anh Tuan et al. (2009) Do not Let Policies Conflict. In "Global Economic Crisis and the Vietnam Solutions." Ho Chi Minh General Publishing House, HCMC.
 • Vu Thanh Tu Anh, Phan Chanh Duong, Do Thien Anh Tuan et al. (2012) Link to strengthen competitiveness and sustainable development. In Vo Hung Dung (2012) "Mekong Delta Economy 2001-2011." Can Tho University Press.
 • Do Thien Anh Tuan, Nguyen Xuan Thanh, Huynh The Du, Huynh Trung Dung (2017) "Intel Product Vietnam: 10 Year Socio-Economic Impact 2006-2016." 
 • Do Thien Anh Tuan and Nguyen Xuan Thanh (2017) "Vietnam Debt Diagnostics."
 • David O. Dapice, Nguyen Xuan Thanh, Vu Thanh Tu Anh, and Do Thien Anh Tuan (2015) "A Retrospective on Past 30 Years of Development in Vietnam." In Vietnam Development Report 2035. Vietnam Government and World Bank 2016.

Hội nghị

 • RED Communication (2017) "Public Policy: Experiences and Practices," The Presentation at Red Communication in Can Gio District, HCMC, October 6-8, 2017.
 • FETP (2017) "Is the land policy a binding constraint in Vietnam?", The presentation at the FETP, April 20, 2017.
 • RED Communication (2016) "Public Policy and Media's Participation", The Presentation at the Red Communication, December 13, 2016.
 • FETP (2016) "Estimating the costs of the commitment "do not let banks fail": An approach from the Banking Sector Contingent Liabilities Index (BCLI)," The Presentation at the FETP. HCMC, March 24, 2016.
 • CIT (2016) "FTAs - How to pick up the opportunities and overcome the challenges?" The Presentation at the CIT Center of HCMC, June 30, 2016.
 • Long An (2016) "How Fascinating Long An is!" The Presentation at the Investment Promotion Conference in Long An, October 17, 2016.
 • VP Bank (2016) "Challenges and opportunities of SMEs in the second half of 2016 and early 2017," The Presentation at the VP Bank. HCMC, July 16, 2016.
 • Institute of Public Policy (2015) "Public Debt of the story of debt in Vietnam," co-organized by Fulbright Economics Teaching Program (FETP) and Institute of Public Policy (IPP), University of Economics, HCMC. December 23rd, 2016.
 • IPP (2014) "How to get rid of bad debt quagmire? From international experience to Vietnam and the case of VAMC," co-organized by FETP and (IPP), University of Economics, HCMC. Presentation Paper. October 21, 2014. HCMC, Vietnam.
 • IPP (2014) "Spontaneous versus Planned Urban Development and Quality of Life: The Case of Ho Chi Minh City," co-organized by FETP and IPP (University of Economics, HCMC). October 7, 2014. HCMC, Vietnam.

Quay lại