TS. Lê Thái Hà

Lê Thái Hà
Giảng viên, Giám đốc Nghiên cứu

TS. Lê Thái Hà là Giám đốc Nghiên cứu và Giảng viên cao cấp của Trường Quản lý và Chính sách công Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Bà có bằng Cử nhân (Honours Degree) và Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore, nơi bà hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ trong vòng hai năm. Trước khi gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam, TS. Thái Hà đảm nhiệm vị trí Giảng viên cao cấp tại Đại học RMIT Việt Nam nơi bà làm việc trong 7 năm. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của bà bao gồm Kinh tế năng lượng, Kinh tế môi trường và Kinh tế ứng dụng.

TS. Thái Hà đã công bố khoảng 30 bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí học thuật quốc tế uy tín, bao gồm nhiều tạp chí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế ứng dụng, kinh tế năng lượng và môi trường. Bà đã tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (Trụ sở chính), Viện ADB (ADBI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế cho ASEAN và Đông Á (ERIA).

TS. Thái Hà cũng là người nhận được nhiều nguồn Tài trợ nghiên cứu uy tín như Tài trợ Phát triển và Thương mại Thái Bình Dương (PAFTAD) cho Học giả trẻ năm 2013, Tài trợ "Public Diplomacy Federal Assistance Awards" của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, và Tài trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) cho nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn năm 2019 với tư cách là trưởng nhóm nghiên cứu.

TS. Thái Hà cũng đảm nhiệm vai trò biên tập cho một số tạp chí khoa học quốc tế uy tín, như làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Journal of Economic Development, được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) và làm thành viên Hội đồng Biên tập cho "Springer New Monograph Series, New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives" (Springer Nature) và Tạp chí Singapore Economic Review, một trong những tạp chí kinh tế uy tín và lâu đời nhất ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Các môn giảng dạy

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và Ứng dụng chính sách

Kinh tế học vi mô dành cho Chính sách công

Chính sách ngoại thương

Lĩnh vực trả lời báo chí

Kinh tế vĩ mô

Thương mại quốc tế

Kinh tế năng lượng

Kinh tế môi trường

Nghiên cứu

Một số đề tài nghiên cứu hiện tại

 • Le Thai-Ha, Nguyen Canh, Su Thanh, & Binh Tran-Nam, "The Kuznets Curve for Export diversification and Income Inequality: Evidence from a global sample", Economic Analysis and Policy (Scopus Q1), Revise and Resubmit (Minor Revision).
 • Le Thai-Ha, Chang Youngho, & Park Donghyun, "Governance, Environmental Vulnerability, and Pollutant Emissions: International Evidence", Energy Journal (SSCI, ABDC: A, Scopus Quartile: Q1), Revise and Resubmit.
 • Le Thai-Ha, Park Donghyun, & Cynthia Petalcorin, "Performance comparison of state-owned enterprises versus private firms in selected emerging Asian countries", Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, ABDC: B), Revise and Resubmit.
 • Nguyen Canh, Le Thai-Ha, Su Thanh, & Christopher Schinckus, "Determinants of Agricultural Emissions: Evidence from a global sample", Environment & Development Economics (SSCI, Scopus Q1), Revise and Resubmit.

Một số bài báo khoa học quốc tế

 • Le Thai-Ha, Chang Youngho, & Park Donghyun, 2019, "Renewable and nonrenewable energy consumption, economic growth, and emissions: International evidence", Energy Journal (SSCI, Australian Business Deans Council (ABDC) Rank: A, Scopus Quartile: Q1), Forthcoming.
 • Le Anh Tu, Le Thai-Ha, Liu Wai-Man, and Fong Kingsley Y., 2019, "Dynamic limit order placement strategies: survival analysis with a multiple-spell duration", Annals of Operations Research (ABDC: A, Scopus Quartile: Q1), Forthcoming.
 • Le Thai-Ha, Chang Youngho, Taghizadeh-Hesary Farhad, & Naoyuki Yoshino, 2019, "Energy insecurity in Asia: a multi-dimensional analysis", Economic Modelling (SSCI, ABDC: A), Forthcoming.
 • Nguyen Canh, Le Thai-Ha, & Su Thanh, 2019, "Economic policy uncertainty and credit growth: Evidence from a global sample", Research in International Business & Finance (Scopus Q1), Forthcoming.
 • Le Thai-Ha, Chang Youngho, & Park Donghyun, 2019, "Economic Growth and Environmental Sustainability: Evidence from Asia", Empirical Economics (SSCI, ABDC Rank: A), Volume 57, Issue 4, pp 1129–1156.
 • Le Thai-Ha & Nguyen Canh, 2019, "Is energy security a driver for economic growth? Evidence from a global sample", Energy Policy (SSCI, Scopus Q1, ABDC: A), 129, 436-451.
 • Narayan Seema, Le Thai-Ha, & Srinanthakumar Sivagowry, 2018, "The influence of terrorism risk on stock market integration: Evidence from eight OECD countries", International Review of Financial Analysis, (SSCI, ABDC Rank: A), 58 (July 2018), 247-259.
 • Le Thai Ha & Tran-Nam Binh, 2018, "Relative Costs and FDI: Why did Vietnam forge so far ahead?", Economic Analysis and Policy (Scopus Q1), 59, 1-13 (Lead Article).
 • Le Thai-Ha & Binh Tran-Nam, 2018, "Trade liberalization, financial modernization and economic development: An empirical evidence from Asia-Pacific countries", Research in Economics (Scopus Q1), 72(2), 343-355.
 • Baulch Bob, Do Duong & Le Thai-Ha, 2018, "Solar Home Systems in Ho Chi Minh City: A promising technology whose time has not yet come", Renewable Energy (Scopus Q1), 118, 245-256.
 • Le Thai-Ha, Chang Youngho & Park Donghyun, 2017, "Energy demand convergence in APEC: an empirical analysis", Energy Economics (SSCI, Scopus Q1, ABDC Rank: A*), 65(C), 32-41.
 • Le Thai-Ha & Chang Youngho, 2016, "Dynamics between strategic commodities and financial variables: Evidence from Japan". Resources Policy (SSCI, Scopus Q1), 50(C), 1-9 (Lead Article).
 • Le Thai-Ha, Chang Youngho & Park Donghyun, 2016, "Trade openness and environmental quality: International evidence". Energy Policy (SSCI, Scopus Q1, ABDC Rank: A), 92, 45-55.
 • Le Thai-Ha, 2016, "Dynamics between energy, output, openness, and financial development: Evidence from Sub-Saharan African countries". Applied Economics (SSCI, ABDC Rank: A), 48(10), 914-933.
 • Le Thai-Ha, Kim Jungsuk & Lee Min Soo, 2015, "Institutional Quality, Trade Openness, and Financial Sector Development in Asia: An Empirical Investigation". Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, ABDC Rank: B), 52 (5), 1047-1059.
 • Le Thai-Ha & Chang Youngho, 2015, "Oil Price Shocks and Stock Market Performance: Do Nature of Shocks and Economies Matter?". Energy Economics (SSCI, Scopus Q1, ABDC Rank: A*), 51, 261-274.
 • Le Thai-Ha, 2015, "Do soaring global oil prices heat up the housing market? Evidence from Malaysia". Economics, the Open Access and Open- Assessment E-Journal (SSCI, ABDC Rank: B), 9, 1-30.
 • Le Thai-Ha & Chang Youngho, 2013, "Oil price shocks and trade imbalances", Energy Economics (SSCI, Scopus Q1, ABDC Rank: A*), 36(C), 78-96.

Ấn phẩm sách và chương sách

 • Naoyuki Yoshino, Taghizadeh-Hesary Farhad, Chang Youngho & Le Thai-Ha (Eds.), Energy Insecurity in Asia: Challenges, Solutions and Renewable Energy, Asian Development Bank Institute (ADBI), Forthcoming.
 • Le Thai-Ha, Taghizadeh-Hesary Farhad & Nguyen Canh, "Obstacles to doing business in Asia: Cross-country analysis for state-owned enterprises and private firms", In: Reforming state-owned enterprises in Asia: Challenges and Solutions, Eds: Naoyuki Yoshino, Chul Ju Kim, Taghizadeh-Hesary, Farhad and Kunmin Kim, ADBI and Springer, Forthcoming.
 • Fang Zheng & Le Thai-Ha, 2019, "Cointegrating Relationship and Granger Causal Analysis in Energy Economics – A Practical Guidance", In: Handbook of Energy Finance: Theories, Practices and Simulations, Eds: Stéphane Goutte and Nguyen Duc Khuong, World Scientific Publishing.

Một số hội nghị đã trình bày

 • Asian Development Bank Institute (ADBI)'s research conference on "Economic Integration in Asia and Europe: Lessons and Recommended Policies", 2019 (Tokyo, Japan).
 • Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 2nd Working Group Meeting on "Synergies of Energy Uses with Environment, Economic, and Social Development", 2019 (Bangkok, Thailand).
 • 4th Energy Finance Conference on "Energy Insecurity in Asia", 2019 (Xian, China).
 • 3rd Australasian Commodity Markets Conference, 2019 (Sydney, Australia)ADBI's Policy Workshop on "Reforming State-Owned Enterprises" in Asia, 2019 (Hanoi, Vietnam).
 • ERIA 1st Working Group Meeting on "Synergies of Energy Uses with Environment, Economic, and Social Development", 2018 (Bangkok, Thailand).
 • 9th FAERE (French Association of Environmental and Resource Economists) Winter Meeting, 2017 (Paris, France).
 • Asian Development Bank Headquarters (ADB) Workshop on "Asian Development Outlook 2016-2018 – Update", 2016 (Manila, Philippines).
 • Conference on Sustainable Metropolis: Population, Productivity and Parity, Nanyang Technological University (NTU), 2016 (Singapore).
 • Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES) Workshop, Australian National University, 2016 (Canberra, Australia).
 • UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development Economics Research) 30th Anniversary Conference, 2015 (Helsinki, Finland).
 • International Conference on Challenges and Opportunities in Emerging Financial Markets, 2015 (Seoul, Korea).
 • 14th International Convention of the East Asian Economic Association, 2014 (Bangkok, Thailand).
 • 36th Pacific Trade and Development (PAFTAD) Conference, 2013 (Hong Kong).
 • 25th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC), 2012 (Sydney, Australia).
 • 13th International Convention of the East Asian Economic Association (EAEA) 2012 (Singapore).
 • 4th Singapore Economic Review Conference (SERC) 2011 (Singapore).

Quay lại