MPP2021-500

Triết học và lý luận

Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Nam, Nguyễn Thị Từ Huy
Ngày: 07/09/2020 08:56; Kích thước: 324,093 bytes
Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Chủ nhật, 27/09/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 1. Tổng quan "Triết học Phương Đông (Nguyễn Nam)

Bài đọc:

 • M. T. Stepaniants, Triết Học Phương Đông (Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Hồi giáo), Trần Nguyên Việt dịch, Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2003, "Sự phát sinh của triết học," pp. 11-22; 
 •  Nguyễn Đăng Thục, Lịch Sử Triết Học Phương Đông, Tập 1, Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991, "Thay lời tựa – Triết học với văn hoá dân tộc," tr. 9-32.
Thứ 2, 28/09/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 2. Bản ngã, Hiện thực và Thế giới trong Triết học Phương Đông (Nguyễn Nam)

Bài đọc:

 • M. T. Stepaniants, Triết Học Phương Đông, Chương II "Nguồn gốc và Cấu trúc Vũ trụ," pp. 23-72; Chương III "Bản tính Con người," tr. 73-131.
Thứ 3, 29/09/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 3. Triết học Phương Đông trong Thế giới Đương đại (Nguyễn Nam)

Bài đọc:

 • M. T. Stepaniants, Triết Học Phương Đông, Chương V "Truyền thống và Hiện đại," tr. 178-220.
Thứ 4, 30/09/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 4 (Nguyễn Thị Từ Huy)

 • Triết học về tự do lựa chọn 
 • Thuyết tự do của William JamesThuyết tất định của John Hospers 

Bài đọc:

 • Samuel Enoch Stumpf & Donald C.Abel, Nhập Môn Triết Học Phương Tây. Phần năm: "Tự do lựa chọn", pp.237-275
Thứ 5, 01/10/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 5 (Nguyễn Thị Từ Huy)

 • Triết học về đạo đức 
 • Đạo đức học của AristoteSiêu hình học về đạo đức của Kant và chủ nghĩa hiện sinh của Sartre

Bài đọc:

 • Samuel Enoch Stumpf & Donald C.Abel, Nhập Môn Triết Học Phương Tây. Phần sáu: "Đạo đức học", pp. 277-351.
Thứ 6, 02/10/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 6. Tổng quan triết học về chính trị và xã hội (Nguyễn Thị Từ Huy)

 • Quan niệm Hy Lạp cổ đại về nhà nước
 • Hobbes: Nhà nước như một khế ước xã hội
 • Khế ước xã hội của Jawls : công bằng và niềm tin xã hội 

Bài đọc:

 • Samuel Enoch Stumpf & Donald C. Abel, Nhập Môn Triết Học Phương Tây. Phần bảy: "Triết học chính trị và xã hội", pp. 352-423.
Thứ 7, 03/10/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 7. Chủ nghĩa Marxism Leninism (Vũ Ngọc Hoàng)

Bài đọc:

 • Lý luận Marx, Lenin và thế giời ngày nay
 • Một số bài đọc khác sẽ được tiếp tục cập nhật
Chủ nhật, 04/10/2020
08:30 - 11:45

Buổi giảng 8. Chủ nghĩa Marxism Leninism (Vũ Ngọc Hoàng)

Bài đọc:

 • Lý luận Marx, Lenin và thế giời ngày nay
 • Một số bài đọc khác sẽ được tiếp tục cập nhật
Samuel Enoch Stumpf & Donald C. Abel
Ngày: 07/09/2020 09:35; Kích thước: 19,693,742 bytes
Nguyễn Nam
Ngày: 07/09/2020 09:26; Kích thước: 11,709,272 bytes

Sau khi hoàn tất môn học, học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

 • Nâng cao năng lực lập luận, đối thoại, biết đặt những câu hỏi có tính khái quát, phản biện.
 • Sử dụng các khái niệm triết học vào các lĩnh vực khoa học và đời sống một cách chính xác và phù hợp để cải thiện chất lượng lập luận của mình.
 • Chủ động phát hiện vấn đề và đề tài có liên quan đến các môn học khác theo thói quen tư duy toàn diện và phức hợp.
 • Nâng cao năng lực đọc hiểu tài liệu triết học trừu tượng, trình bày – bằng ngôn ngữ nói và viết – các bài nghiên cứu và luận văn một cách chặt chẽ.
 • Tìm thấy sự hứng thú trong suy tư triết học, tự làm phong phú cho đời sống tinh thần bằng thói quen suy nghĩ độc lập, có lý lẽ, trong tinh thần khai phóng và đối thoại.
 • Nâng cao ý thức về các vấn đề đạo đức và nhân bản trong việc hoạch định chính sách với ý thức trách nhiệm công dân cao.