MPP2022-701

Xê-mi-na hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)

Vũ Thành Tự Anh, Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/10/2021 10:45; Kích thước: 134,263 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
William N. Dunn
Ngày: 25/10/2021 11:32; Kích thước: 42,435 bytes
Harvard Kenney School
Ngày: 25/10/2021 11:31; Kích thước: 396,913 bytes
David L. Weimer, Aidan R. Vining
Ngày: 25/10/2021 11:29; Kích thước: 42,435 bytes
Edith Stokey, Richard Zeckhauser
Ngày: 25/10/2021 11:28; Kích thước: 42,435 bytes
Edith Stokey, Richard Zeckhauser
Ngày: 25/10/2021 11:27; Kích thước: 42,435 bytes
William N. Dunn
Ngày: 25/10/2021 11:08; Kích thước: 42,435 bytes
David L. Weimer, Aidan R. Vining
Ngày: 25/10/2021 11:05; Kích thước: 42,435 bytes
William N. Dunn
Ngày: 25/10/2021 11:03; Kích thước: 42,435 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 10:51; Kích thước: 1,453,881 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 10:50; Kích thước: 1,486,870 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 10:49; Kích thước: 1,049,251 bytes

Xê-mi-na hướng dẫn luận văn giới thiệu quy trình phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạngvà định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trìnhnày, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp),nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ phân tích được sử dụng để xây dựng và đánh giácác lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng đưa ra khuyến nghị chính sách. Kết thúc lànhững hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quảnhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tìnhhuống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'