MPP2022-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (LM)

Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:13; Kích thước: 358,743 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:42; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:42; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:41; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:40; Kích thước: 85,376 bytes
N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành chủ biên
Ngày: 17/05/2021 16:36; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:39; Kích thước: 85,376 bytes
N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành chủ biên
Ngày: 17/05/2021 16:21; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:38; Kích thước: 85,376 bytes
N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành chủ biên
Ngày: 17/05/2021 16:20; Kích thước: 85,376 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:53; Kích thước: 1,406,345 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:53; Kích thước: 2,178,040 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:52; Kích thước: 930,391 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:57; Kích thước: 513,368 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:52; Kích thước: 1,342,482 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:51; Kích thước: 967,900 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:50; Kích thước: 1,087,176 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:49; Kích thước: 565,874 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:49; Kích thước: 629,425 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:48; Kích thước: 1,404,114 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:48; Kích thước: 672,967 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 15:47; Kích thước: 2,218,423 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 17:02; Kích thước: 159,152 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 17:02; Kích thước: 98,390 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 17:02; Kích thước: 171,391 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 17:01; Kích thước: 153,894 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 17:01; Kích thước: 207,992 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:04; Kích thước: 413,256 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:09; Kích thước: 429,567 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2021 16:07; Kích thước: 391,605 bytes

“Sức khỏe kinh tế” của một quốc gia cũng tương tự như của một công ty. Do vậy, để phân tích một nền kinh tế, chúng ta cần phải có khả năng đọc, hiểu các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản và các mối quan hệ giữa chúng. Kinh tế vĩ mô không chỉ nghiên cứu những vấn đề của một nền kinh tế tổng thể như sản lượng GDP, việc làm và mức giá mà còn là một hệ thống vận hành trên nền tảng tổng thể các mối quan hệ của bốn khu vực bao gồm sản xuất, ngân sách chính phủ, tiền tệ và cán cân thanh toán. Bên cạnh đó, hệ thống kinh tế còn là sự tương tác chặt chẽ giữa khu vực tư nhân, chính phủ và nước ngoài. Nội dung môn học này được thiết kế theo từng khối kiến thức có sự liên kết với nhau.

Đầu tiên là phần tìm hiểu về hạch toán thu nhập quốc gia (NIA-National Income Accounting) và cán cân thanh toán (BOP-Balance of Payments) bao gồm ý nghĩa và sự nối kết các chỉ tiêu và các khu vực cơ bản của hệ thống nền kinh tế. Đây là bước đầu tiên và quan trọng mà nhiều khóa học ở trường đại học đã bỏ qua nhưng nội dung này lại rất cần thiết cho công việc phân tích kinh tế.

Khối thứ hai cung cấp kiến thức cơ bản về mối quan hệ của tiền, hoạt động ngân hàng và vai trò ngân hàng trung ương. Qua đó, người học có thể hiểu đầy đủ hơn về mối quan hệ của tiền và hàng, cơ chế vận hành của tiền trong hệ thống ngân hàng, cách thức điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa tăng trưởng tiền, thông qua điều hành chính sách tiền tệ, với vấn đề hình thành giá cả và lạm phát của nền kinh tế sẽ được đưa vào phân tích.

Tiếp theo là khối kiến thức về những mô hình cân bằng/bất cân bằng kinh tế vĩ mô và chính sách bình ổn, vấn đề tranh luận hiện hành của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Học viên sẽ vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành trên dữ liệu thực nhằm định vị trạng thái kinh tế vĩ mô của một quốc gia thông qua mô hình cân bằng bên trong và bên ngoài đồng thời đưa ra các dự báo chính sách ở khối kiến thức cuối cùng.

Khối thứ tư sẽ tập trung tìm hiểu những vấn đề của nền kinh tế mở. Trọng tâm sẽ xoay quanh ý nghĩa của tình trạng thặng dư/thâm hụt cán cân thương mại; cách tính và hiểu đúng về tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực; tác động dòng vốn đến nền kinh tế vĩ mô; và kết thúc bằng câu chuyện về xu hướng tăng/giảm lãi suất của Fed và cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động như thế nào đến nền kinh tế của một quốc gia và môi trường kinh doanh xung quanh chúng ta.

Cuối cùng, học viên sẽ dùng mô hình định vị nền kinh tế vĩ mô cho Việt Nam và đưa ra các giải pháp chính sách bình ổn. Trong phần này, mô hình Quản lý nền Kinh tế Mở Nhỏ (Mô hình EB-IB) sẽ được giới thiệu và học viên sẽ phải vận dụng toàn bộ kiến thức của bốn khối trước đó nhằm xác định vị trí trục trặc kinh tế vĩ mô của một quốc gia (Việt Nam chẳng hạn) ở một năm cụ thể. Sau đó, sẽ đưa ra các giải pháp chính sách tài khóa và tiền tệ khả thi và hữu hiệu nhằm góp phần bình ổn nền kinh tế.