MPP2023-502

Nhập môn chính sách công

Vũ Thành Tự Anh, Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 14:32; Kích thước: 168,015 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Jacques Morisset
Ngày: 15/11/2021 15:54; Kích thước: 1,976,763 bytes
World Bank
Ngày: 15/11/2021 15:52; Kích thước: 12,353,283 bytes
Yuval Noah Harari
Ngày: 15/11/2021 15:48; Kích thước: 42,435 bytes
Yuval Noah Harari
Ngày: 15/11/2021 15:47; Kích thước: 42,435 bytes
Jennifer Doudna
Ngày: 15/11/2021 15:44; Kích thước: 42,435 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 15:39; Kích thước: 366,828 bytes
Jeffry Frieden
Ngày: 15/11/2021 15:38; Kích thước: 1,556,453 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 15/11/2021 15:35; Kích thước: 42,435 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 15/11/2021 15:33; Kích thước: 530,140 bytes
Anne O. Krueger
Ngày: 15/11/2021 15:32; Kích thước: 644,799 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 15:28; Kích thước: 390,103 bytes
Michael Sandel
Ngày: 15/11/2021 15:23; Kích thước: 42,435 bytes
Michael Sandel
Ngày: 15/11/2021 15:23; Kích thước: 42,435 bytes
Jonathan Pincus & Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 15/11/2021 15:22; Kích thước: 123,100 bytes
Michael Sandel
Ngày: 15/11/2021 15:15; Kích thước: 42,435 bytes
Michael Sandel
Ngày: 15/11/2021 15:07; Kích thước: 42,435 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 15:04; Kích thước: 54,345 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 15:03; Kích thước: 2,099,437 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 15:02; Kích thước: 2,684,202 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 15:02; Kích thước: 1,825,766 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 15:01; Kích thước: 505,111 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 14:49; Kích thước: 466,891 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 14:46; Kích thước: 935,021 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 14:45; Kích thước: 679,057 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/11/2021 14:44; Kích thước: 746,987 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 15/11/2021 14:42; Kích thước: 2,334,927 bytes
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày: 15/11/2021 15:57; Kích thước: 32,726 bytes
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày: 15/11/2021 15:56; Kích thước: 24,440 bytes

Môn học sẽ tập trung vào sáu nội dung chính sau đây: (i) Quá trình chính sách và các nhân tố chi phối quá trình chính sách; (ii) Thể chế và vai trò của thể chế trong hoạch định chính sách; (iii) Giá trị và vai trò của giá trị trong việc định hình chính sách; (iv) Vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường; (v) Các bên có liên quan và vai trò của vận động chính sách; và (vi) Kinh tế chính trị của chính sách.

Học viên được yêu cầu nghiên cứu trước tất cả các tài liệu của môn học đặc biệt là các bài giảng “Flipped Classroom” trên Microsoft Teams trước khi bắt đầu tuần học tập trung (tài liệu được cập nhật/cung cấp trên Team vào ngày 04/10/2021, tức là 2 tuần trước khi học).

Trong tuần học tập trung (18-22/10/2021), các buổi trên lớp bao gồm các bài giảng và thảo luận nghiên cứu tình huống thực tế (NCTH). Để làm quen với phương pháp Nghiên cứu tình huống cũng như viết bài phân tích tình huống, học viên có thể tham khảo hai bài hướng dẫn của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy dưới đây:  

  • Học theo phương pháp nghiên cứu tình huống, Chương trình NCTH của HKS.
  • Hướng dẫn viết bài viết chính sách, Chương trình Giao tiếp Thông tin của HKS.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'