MPP2024-546

Thương lượng (PA)

Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 22/01/2024 14:49; Kích thước: 530,453 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Trong thế giới VUCA, nhà lãnh đạo luôn cần có kỹ năng đàm phán để tạo giá trị công, bất kể họ đang công tác trong khu vực công, tư hay phi lợi nhuận. Khi môi trường vận hành ngày càng biến động với nhiều bên liên quan cùng những lợi ích đan xen, và khi thẩm quyền và nguồn lực luôn bị hạn chế, những kỹ năng phân tích, giao tiếp trong đàm phán ngày càng trở nên quan trọng, chúng giúp nhà quản lý tìm kiếm sự đồng thuận, tính chính danh, có thêm nguồn lực vận hành và sự hỗ trợ cho những chính sách, chương trình, hay sản phẩm của mình và của tổ chức.

Đàm phán tạo giá trị giúp nhà lãnh đạo dung hòa hoặc tạo liên minh để có được những thỏa thuận được các bên liên quan chấp thuận. Nó là quá trình thuyết phục, vận động, tìm kiếm thông tin nhằm tăng khả năng đối tác ủng hộ yêu cầu của nhà quản lý trong khi vẫn đáp ứng lợi ích của họ. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ phải đối mặt với các đối tác đầy quyền lực, có nhiều lợi ích và mục tiêu khác với mục tiêu chính sách. Chiến lược, cách thức bố trí, sắp đặt các bên liên quan trước khi đàm phán trực tiếp sẽ giúp nhà quản lý giảm thiểu những trở lực này, giúp họ hiện thực hóa giá trị công.

Thông qua các khuôn khổ tư duy được đúc kết từ thực tiễn, kết hợp với phương pháp thực hành mô phỏng và chia sẻ thực tế, môn học sẽ giúp học viên hiểu và vận dụng triết lý đàm phán giá trị một cách thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'