MPP-553

Tài chính phát triển

Trần Thị Quế Giang & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/06/2016 09:12; Kích thước: 541,523 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/07/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Hệ thống tài chính toàn cầu và vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế

Đ.T.A.Tuấn

Bài đọc:

1. Ngân hàng Thế giới (2001), Chương 1, "Làm cho tài chính trở nên hữu hiệu", trang 31-44. (Bản tiếng Việt: Chương 1, trang 43-60.)

2. "International Institutions", HBS case 9-796-116, February 13, 1996 & FETP cập nhật 2013

Tham khảo thêm:

1. Rao (2003), Chương 1: "Các thị trường tài chính, thể chế và chi phí giao dịch" và Chương 2: "Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế".

2. Levine R. (2004), Tài chính và tăng trưởng: Lý thuyết và kinh nghiệm. Working Paper 10766. NBER. (tiếng Anh)

3. Stephen G Cecchetti and Enisse Kharroubi (2015), "Why does Financial Sector Growth crowd out real economic growth?" Bis Working Papers No. 490. Monetary and Economic Department.

Thứ 4, 06/07/2016
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam

Đ.T.A.Tuấn

Bài đọc:

1. Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013), Hệ thống tài chính Việt Nam

2. Nguyễn Xuân Thành (2016, "Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015."

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), "Thực trạng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam."

David O. Beim và Charles W. Calomiris
Ngày: 19/08/2016 15:27; Kích thước: 700,871 bytes
David O. Beim và Charles W. Calomiris
Ngày: 19/08/2016 15:09; Kích thước: 1,863,505 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/08/2016 14:59; Kích thước: 1,038,207 bytes
World Bank
Ngày: 01/07/2016 10:18; Kích thước: 1,728,774 bytes
F. J. Fabozzi & F. Modigliani
Ngày: 08/08/2016 15:27; Kích thước: 682,357 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/07/2016 10:16; Kích thước: 909,673 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 01/07/2016 10:01; Kích thước: 692,059 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/07/2016 09:48; Kích thước: 816,371 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2016 14:00; Kích thước: 894,802 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 01/07/2016 09:06; Kích thước: 416,429 bytes
R. E. Caves & J. A. Frankel
Ngày: 01/07/2016 08:39; Kích thước: 383,939 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/07/2016 09:32; Kích thước: 613,299 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/07/2016 09:27; Kích thước: 705,222 bytes
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày: 30/06/2016 10:39; Kích thước: 610,646 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều và Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/06/2016 10:20; Kích thước: 1,238,795 bytes
Harvard Business School
Ngày: 30/06/2016 10:07; Kích thước: 808,490 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 27/08/2016 11:43; Kích thước: 1,425,897 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 23/08/2016 15:01; Kích thước: 1,892,357 bytes
Nguyễn Tấn Thắng
Ngày: 23/08/2016 15:02; Kích thước: 4,472,475 bytes
Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 15/08/2016 10:02; Kích thước: 665,046 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 05/08/2016 14:04; Kích thước: 1,761,604 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 02/08/2016 15:56; Kích thước: 1,273,671 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/07/2016 18:37; Kích thước: 1,729,459 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/07/2016 08:48; Kích thước: 1,308,905 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/07/2016 08:48; Kích thước: 1,944,759 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/07/2016 10:03; Kích thước: 2,441,488 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 12/07/2016 11:57; Kích thước: 2,501,764 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/07/2016 10:34; Kích thước: 2,122,466 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/07/2016 10:30; Kích thước: 927,919 bytes
Huỳnh Thế Du & Jay K. Rosengard
Ngày: 15/08/2016 10:50; Kích thước: 388,745 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/08/2016 12:31; Kích thước: 278,125 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/08/2016 13:27; Kích thước: 281,124 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 13/07/2016 08:24; Kích thước: 326,319 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/07/2016 14:22; Kích thước: 305,479 bytes
Huỳnh Thế Du & Jay Rosengard
Ngày: 15/08/2016 10:48; Kích thước: 1,184,408 bytes
Huỳnh Thế Du và Jay K. Rosengard
Ngày: 08/08/2016 15:48; Kích thước: 448,741 bytes
Bùi Thị Phương Thảo và Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/08/2016 15:45; Kích thước: 1,040,038 bytes
Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh & Eli Mazur
Ngày: 08/07/2016 14:23; Kích thước: 748,110 bytes

Nội dung chính của môn học là nghiên cứu cách thức xây dựng được một hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một nền kinh tế chuyển đổi, mở,đang phát triển như Việt Nam. Cách tiếp cận thể chế được lựa chọn để trình bày các nội dung này.

Môn học bắt đầu bằng việc giới thiệu một bức tranh tổng quan về hệ thống tài chính, vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế, phân tích quá trình chuyển biến của hệ thống tài chính ở các nước đang phát triển, đi từ những nguy cơ tiềm tàng về thất bại của chính phủ đối với các hình thức áp chế tài chính đến tự do hóa tài chính. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về khủng hoảng tài chính, các triệu chứng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục dựa vào kinh nghiệm của các cuộc khủng hoảng tài chính ở các quốc gia khác nhau.

Trong phần tiếp theo, chúng ta chuyển sang nghiên cứu các thành tố của một hệ thống tài chính và phân tích cách thức nhà nước can thiệp vào thị trường tài chính ở các nước chuyển đổi và đang phát triển. Ở đây vai trò của nhà nước trong việc tạo lập và hỗ trợ các tổ chức và thị trường tài chính được nhấn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh của các nền kinh tế chuyển đổi. Chúng ta cũng xem xét những vấn đề cơ bản về quy tắc quản lý, giám sát thị trường tài chính của các tổ chức quốc tế.

 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'