WP4

Thuyền công suất lớn giúp cải thiện hiệu quả đánh bắt thủy sản

Bài nghiên cứu này đánh giá tác động của công suất tàu đánh cá lên hiệu quả đánh bắt thủy sản tại 27 tỉnh thành ven biển trong giai đoạn 2000-2006. Kết quả cho thấy hiệu quả đánh bắt thấp hơn nhiều so với tiềm năng tại nhiều ngư trường. Nguyên nhân là do tình trạng khai thác quá mức các nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ bằng tàu đánh cá có công suất nhỏ, trong khi các ngư trường đánh bắt xa bờ vẫn chưa được khai thác triệt để. Nếu không được quản lý chặt chẽ, gia tăng số tàu đánh cá có công suất dưới 45 sức ngựa (HP) sẽ có tác động tiêu cực đến sản lượng đánh bắt. Tăng số tàu đánh cá có công suất động cơ tối thiểu là 150 HP với mục đích sử dụng cho đánh bắt xa bờ sẽ giúp nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản.

Loại:
Nghiên cứu đang thực hiện
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Ngày:
31/12/2014
Số trang:
28
Tác giả: