TS. Doãn Thị Thanh Thủy

Doãn Thị Thanh Thủy
Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

Tiến sĩ Doãn Thị Thanh Thuỷ là Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ về Bền vững Môi trường tại dự án Quản trị Nguồn vốn Tự nhiên, Trường Chính sách và Quản lý Công Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Thuỷ bao gồm các vấn đề kinh tế môi trường, năng lượng và phát triển. TS. Thuỷ tập trung vào hai lĩnh vực nghiên cứu chính. Một là áp dụng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để phân tích và đánh giá các chính sách tiết kiệm năng lượng, tác động của biến đổi khí hậu, và phúc lợi hộ gia đình. Hai là sử dụng mô hình tối ưu hóa trong xây dựng hệ thống nguồn cung năng lượng bền vững, hướng tới giảm thiểu lượng khí thải. 

Trước khi gia nhập trường Fulbright, TS. Thủy là giảng viên cơ hữu tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. TS. Thuỷ cũng từng là chuyên viên tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2008 – 2011) và chuyên viên phát triển dự án tại công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (2007 – 2008). 

TS. Thủy tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ và có bằng Thạc sĩ Chính sách Công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Việt Nam. 

Các môn giảng dạy 

 • Kinh tế công
 • Kinh tế vi mô
 • Toán kinh tế
 • Kinh tế lượng
 • Chính sách ngoại thương 

Đề tài nghiên cứu hiện tại 

 • Agricultural transformation in Mekong River Delta (expected 2022, with multiple authors at Can Tho University and Mekong Natural Capital Management Project, FSPPM)
 • Mekong Natural Capital Management Project (with Vu Thanh Tu Anh, Le Viet Phu, Tran Anh Thong, and Ha Quang Hung).
 • Natural gas storage and transportation responses to temperature variation (with Michael J. Roberts.)
 • Effects of temperature on the allocation of time
 • Do electricity consumers respond to prices or peers? Evidence from a novel electricity billing tournament. 

Ấn phẩm

 • “Are we building too much natural gas pipeline? A comparison of actual US expansion of pipeline to an optimized model of the interstate network”, 2022, with Matthias Fripp and Michael J. Roberts. Available at https://uhero.hawaii.edu/wp-content/uploads/2022/04/UHEROwp2202.pdf
 • Essays on Impacts of Climate, Energy Conservation Policy, and Optimal Energy Transition, PhD Dissertation, 2022.
 • Well-being and Housing Market Indicators in Hawaii, 2019, Technical report, with Philip Garboden.
 • Inequalities between peri-urban and urban areas in urbanization process of Ho Chi Minh city: an urban political-ecology perspective, with Tran Tu Van Anh et al., 2018, Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, 8(1), pp. 48-67. Available at https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/soci-en/article/view/287 
 • Evaluating the Debt Burden on Non-financial Listed Companies in Vietnam, “From analysis to dialogue: Collections of public policy works”, Social Sciences Publishing House, 2015 (published in Vietnamese).
 • “The Impact of Inward FDI on Host Countries: Literature Review and The Case of Chinese FDI into Vietnam”, Understanding Vietnam’s economy through indexes” program, 2016, Ho Chi Minh City Open University.
 • On Vietnam Exporting: Geographical Specialization and The Trade Competition with China, “Understanding Vietnam’s economy through indexes” program, 2015, with Nguyen Duc Vinh, Ho Chi Minh City Open University.
 • Growth – Poverty – Income Inequality presented through the Overall and Decomposition Growth Elasticity of Poverty in the 2002 - 2010 period, “Understanding Vietnam’s economy through indexes” program, 2014, Ho Chi Minh City Open University. 

Hội nghị 

 • “Are we building too much natural gas pipeline? A comparison of actual US expansion of pipeline to an optimized model of the interstate network”, presented at Midwest Economics Association annual meeting 2022, Minnesota U.S.
 • “Do electricity consumers respond to prices or peers? Evidence from a novel electricity billing tournament”, presented at 96th Annual Conference, Western Economics Association International, 2021, virtual.
 • “Effects of temperature on the allocation of time”, presented at Asian and Australasian Society of Labour Economics 2018 Conference, South Korea.
 • 2020 Berkeley/Sloan Summer School in Environmental and Energy Economics, 2020, virtual.
 • Erasmus+ Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies Summer School and Field Trip, Thailand, 2018
 • IFREE's Annual Visiting Graduate Student Workshop in Experimental Economics, 2018, Chapman University – California U.S.

Quay lại