Making Megacities in Asia: Comparing National Economic Development Trajectories
November 06, 2019

Making Megacities in Asia: Comparing National Economic Development Trajectories

November 06, 2019

Quyển sách phân tích và so sánh lộ trình phát triển của năm thành phố lớn ở Đông và Đông Nam Á là Thành phố Hồ Chi Minh, Jakarta, Manila, Seoul và Thượng Hải từ đầu thập niên 1960. Tác giả Huỳnh Thế Du tìm hiểu nguyên nhân phía sau giúp Seoul và Thượng Hải thành công phát triển năng lực cạnh tranh và trở thành những đầu tàu kinh tế chính của quốc gia, trong khi ba thành phố còn lại chật vật giải quyết bài toán cho mục tiêu phát triển của mình.

Sử dụng dữ liệu định tính và định lượng để theo dõi lộ trình thay đổi từ năm 1960 đến 2015, tác giả nêu ra sáu yếu tố có thể giải thích cho khác biệt trong lộ trình phát triển của năm thành phố.

Đây là quyển sách cần thiết đối với những nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách trong lĩnh vực phát triển đô thị quốc tế và châu Á. Quyển sách cũng đưa ra nhiều gợi ý có thể tham khảo cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh một loạt các vấn đề đang xảy ra tại các đô thị, nhất là Hà Nội và TP.HCM.

Những bài viết liên quan