Định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Nam, tiến ra biển Đông
May 17, 2018

Định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Nam, tiến ra biển Đông

May 17, 2018

Thời gian: 13h30-16h00, thứ Năm, ngày 17/5/2018, tại phòng học A,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi diễn giả khách mời cho học viên lớp MPP2019 về chủ đề "Định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Nam, tiến ra biển Đông", do Ông Phan Chánh Dưỡng, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) trình bày.

Buổi giảng này có nội dung quan trọng và là một buổi học bắt buộc, đề nghị các anh chị học viên tham dự đầy đủ.

Những bài viết liên quan