Những kinh nghiệm trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê ở Việt Nam
July 24, 2015

Những kinh nghiệm trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê ở Việt Nam

July 24, 2015

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 24/7/2015, từ 13:30 đến 15:00, tại Phòng học A

TS. Lê Thị Thanh Loan, Cục Thống kê TP.HCM, sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Những kinh nghiệm trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu thống kê ở Việt Nam."

Những bài viết liên quan