Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?
October 19, 2015

Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?

October 19, 2015

Thời gian: Thứ Hai, ngày 19/10/2015, từ 15:45 đến 17:30, tại Phòng học A

TS. Hilton Root, Giáo sư trường Đại học Chính sách, Đại học George Mason, Bang Virginia, Hoa Kỳ sẽ có buổi nói chuyện với giảng viên và học viên FETP về chủ đề: "Thể chế, rủi ro, bất định và nền kinh tế toàn cầu: Đâu là những nguồn gốc mang tính chính trị của rủi ro và bất định trong môi trường kém phát triển?."

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'