Tạp chí Fulbright Review of Economics and Policy (FREP) ra mắt Volume 3, Issue 2
January 03, 2024

Tạp chí Fulbright Review of Economics and Policy (FREP) ra mắt Volume 3, Issue 2

January 03, 2024

Đây là số đặc biệt “From economic theory to economic policy: Contributions of Ngo Van Long” nhằm tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cố GS. Ngô Văn Long (1948-2022) với nền học thuật. Các bài báo trong số đặc biệt đến từ đồng nghiệp, bạn bè, đồng tác giả, và học trò của Giáo sư trên khắp thế giới.

Giáo sư Ngô Văn Long là Giáo sư James McGill tại Đại học McGill (Canada). Giáo sư là một nhà lý thuyết kinh tế cân bằng tổng thể có nhiều ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ông cũng đóng góp cho các lĩnh vực kinh tế khác, bao gồm Tài nguyên thiên nhiên và kinh tế môi trường; Thương mại quốc tế; Lý thuyết trò chơi động và tối ưu hóa động; Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô, đặc biệt là lý thuyết tổ chức công nghiệp và kinh tế công. Đóng góp của ông cho nền học thuật là rất lớn. Ông đã xuất bản ít nhất tám cuốn sách, 65 chương sách và gần 200 bài báo, với h-index là 52. Ông cũng từng là đồng biên tập và thành viên ban biên tập của các tạp chí uy tín như Energy Economics, Review of International Economics, hoặc Mathematical Social Sciences.

Các bài báo trong số đặc biệt thảo luận các chủ đề chính trong lĩnh vực kinh tế mà GS. Ngô Văn Long đã đóng góp. Hai bài báo đầu tiên tập trung vào kinh tế học môi trường và tài nguyên. Bài báo Public services, environmental quality and subjective well-being in a European city: The case of Strasbourg metropolitan area” tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của cư dân về cuộc sống. Bài báo The economics of emissions in rice production: a survey-data-driven approach in Vietnam” tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong trồng lúa, từ đó đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu lượng ô nhiễm, bao gồm áp dụng thuế carbon.

Chủ đề tiếp theo của số đặc biệt thảo luận về thương mại quốc tế và mối quan hệ của nó với năng suất và tăng trưởng. Bài báo Symmetry-breaking and trade in neoclassical economies with domestic policies having diminishing effect to production scale” tìm hiểu liệu cân bằng Nash của hai nền kinh tế có thương mại quốc tế với nhau có phải là phá vỡ tính đối xứng (symmetry-breaking) hay không. Bài báo Total factor productivity and outsourcing: the case of Vietnamese small and medium sized enterprises” nghiên cứu về tác động của thuê ngoài với năng suất nhân tố tổng hợp, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bài báo Standards compliance, participation in the global value chain and the value-added of labour: evidence from Vietnams small-and-medium-sized enterprises” khai thác khía cạnh tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế với khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Số đặc biệt cũng đề cập đến vấn đề tối ưu hoá động. Bài báo Comparing the Harrod-Domar, Solow and Ramsey growth models and their implications for economic policies” giới thiệu ba mô hình tăng trưởng Harold-Domar, Solow, và Ramsey, và so sánh ba mô hình này dưới các giả định về chi tiêu công, nợ chính phủ, và cú shock COVID-19. Bài báo Optimal coalition splitting with heterogenous strategies” phân tích chiến lược tối ưu cho các thành viên trong một liên minh khi có một thành viên lựa chọn rời khỏi liên minh với hàm ý cho vấn đề hợp tác giảm phát thải toàn cầu.

Kinh tế học vi mô ứng dụng cũng là lĩnh vực mà GS. Ngô Văn Long có rất nhiều đóng góp. Bài báo Cigarette tax pass-through in Vietnam: evidence from retailers data” tìm hiểu mức độ san sẻ phần chi phí tăng thêm do tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cải thiện chính sách thuế thuốc lá. Bài báo Capital diversion in Vietnamese state-owned enterprises” phân tích hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Chủ đề cuối cùng trong số đặc biệt thảo luận là về cân bằng Kant – Nash trong một số bối cảnh khác nhau. Bài báo Adult and child labor markets with Nashian and Kantian firms phân tích các giả định khác nhau về hành vi của người sử dụng lao động trẻ em ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của lao động trẻ em. Bài báo Kantian–Nashian interaction and petty tax corruption in developing countries nghiên cứu tương tác giữa người thanh tra thuế và người nộp thuế dưới các kịch bản về hành vi của các bên là Kantian hoặc Nashian, từ đó phân tích về vấn đề tham nhũng tại các nước đang phát triển.

Ban biên tập khách mời của số đặc biệt tưởng niệm GS. Ngô Văn Long gồm có GS. Trần Nam Bình (UNSW, Australia và DEPOCEN, Việt Nam), GS. Lê Văn Cường (Paris School of Economics và CNRS, Pháp), GS. Phạm Hoàng Văn (Baylor University, USA), và TS. Lê Thái Hà (VinFuture Foundation, Việt Nam và IPAG Business School, Pháp).

Tham khảo:

 

 

 

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'