MPP2019-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/09/2018 09:45; Kích thước: 248,281 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/06/2018
08:30 - 10:00

Bài giảng 1. Tổng quan về lãnh đạo

  • Heifetz, R., (1994). Lãnh đạo - không có câu trả lời dễ dàng, Phần Giới thiệu và Chương 1: Những giá trị trong sự lãnh đạo. 
  • Williams, D. (2005). Lãnh đạo đích thực, Phần Giới thiệu và Chương 1: Phân biệt giữa Lãnh đạo đích thực và Lãnh đạo Giả tạo.
Thứ 5, 21/06/2018
08:30 - 10:00

Bài giảng 2. Công việc thích ứng

  • Heifetz, R., (1994). Lãnh đạo - không có câu trả lời dễ dàng, Chương 2: Lãnh đạo hay dẫn dắt lầm lạc. 
  •  Williams, D. (2005). Lãnh đạo đích thực, Chương 2: Công việc chẩn đoán: Xác định những thách thức chủ yếu.
Herman B. Dutch Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 28/08/2018 10:18; Kích thước: 228,536 bytes
Peter Zimmerman, Jennifer S. Lerner
Ngày: 19/02/2019 15:07; Kích thước: 46,767 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney và Howard Raiffa
Ngày: 19/02/2019 14:56; Kích thước: 48,780 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 19/02/2019 14:54; Kích thước: 47,587 bytes
Harvard Business School
Ngày: 18/06/2018 13:53; Kích thước: 155,036 bytes
James M. Kouzes, Barry Z. Posner
Ngày: 19/02/2019 14:47; Kích thước: 58,669 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 19/02/2019 14:44; Kích thước: 48,990 bytes
Chester I. Barnard
Ngày: 16/06/2018 10:26; Kích thước: 266,075 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/08/2018 10:12; Kích thước: 144,209 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/08/2018 18:23; Kích thước: 119,335 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/07/2018 18:51; Kích thước: 70,586 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2018 10:10; Kích thước: 90,976 bytes
Lê Đăng Doanh
Ngày: 03/07/2018 08:34; Kích thước: 1,408,916 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/06/2018 08:49; Kích thước: 88,700 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/06/2018 17:34; Kích thước: 87,426 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/06/2018 22:38; Kích thước: 137,275 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/08/2018 14:28; Kích thước: 202,127 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/07/2018 15:35; Kích thước: 212,526 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/07/2018 16:22; Kích thước: 176,082 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/07/2018 16:20; Kích thước: 222,762 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/06/2018 08:53; Kích thước: 203,221 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 19/06/2018 08:42; Kích thước: 196,784 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/08/2018 22:56; Kích thước: 267,289 bytes
Amy C. Edmondson; Faaiza Rashid & Herman (“Dutch”) Leonard
Ngày: 10/07/2018 08:38; Kích thước: 901,250 bytes
Pamela Varley
Ngày: 10/07/2018 08:30; Kích thước: 957,256 bytes

Lãnh đạo là một hoạt động đã xuất hiện từ khi xã hội loài người hình thành và là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của xã hội loài người, các tổ chức. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Trong điều kiện một xã hội đầy biến động, lãnh đạo phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn ảnh hưởng sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng và các tổ chức. Để khai thác tốt những cơ hội và xử lý thỏa đáng những thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng, các tổ chức đòi hỏi những năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đầy thuyết phục.

Môn học tập trung vào việc phát triển các lý thuyết, thực tiễn và năng lực của lãnh đạo hiện đại bao gồm đối diện với thách thức, xây dựng tầm nhìn chiến lược, truyền cảm hứng, lãnh đạo sự thay đổi, lãnh đạo trong khủng hoảng và lãnh đạo thích ứng. Các bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm của khách mời và thảo luận tình huống sẽ giúp người học chiêm nghiệm và phản ánh chính thực tiễn lãnh đạo của mình.

Môn học sử dụng khung lý thuyết đã được các học giả hàng đầu trên thế giới về lãnh đạo xây dựng cộng với nhiều tình huống quốc tế. Để nâng cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cho các học viên là những người làm việc trong khu vực công ở Việt Nam, các bài giảng sẽ sử dụng nhiều ví dụ về các tình huống lãnh đạo ở Việt Nam. Các khách mời cũng cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của họ trong khu vực công ở Việt Nam.