MPP2019-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Châu Văn Thành & Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/08/2018 14:54; Kích thước: 281,303 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 4, 18/10/2017
08:30 - 10:00

Bài 1: Giới thiệu kinh tế học vĩ mô

Châu Văn Thành

Bài đọc:

  • CVT, ghi chú bài giảng
Thứ 6, 20/10/2017
08:30 - 10:00

Bài 2: Đo lường hoạt động kinh tế

Châu Văn Thành

Bài đọc:

  • (Moss 2014), chương 1 & 5
  • (Mankiw 2012V), chương 10 & 11
Châu Văn Thành
Ngày: 05/01/2018 08:41; Kích thước: 533,194 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:36; Kích thước: 192,689 bytes
Jeffrey Frankel
Ngày: 14/02/2019 15:32; Kích thước: 85,220 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:35; Kích thước: 192,689 bytes
Graciela L. Kaminsky; Carmen M. Reinhart & Carlos A. Végh
Ngày: 04/11/2017 10:01; Kích thước: 1,409,030 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:34; Kích thước: 192,689 bytes
Gauti B. Eggertsson (NY Fed) Paul Krugman (Princeton)
Ngày: 04/11/2017 09:56; Kích thước: 890,634 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:34; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:33; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/12/2017 08:09; Kích thước: 505,423 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/12/2017 08:07; Kích thước: 1,000,802 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 04/11/2017 09:49; Kích thước: 924,359 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 04/11/2017 09:49; Kích thước: 523,815 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 04/11/2017 09:45; Kích thước: 515,757 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:32; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/11/2017 10:42; Kích thước: 182,341 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:31; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:32; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:32; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 04/11/2017 09:29; Kích thước: 1,208,506 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 04/11/2017 09:23; Kích thước: 1,302,226 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:31; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 26/10/2017 16:01; Kích thước: 1,219,003 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:30; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:30; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:25; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:19; Kích thước: 544,469 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 14:58; Kích thước: 557,366 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2017 11:12; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/10/2017 09:15; Kích thước: 1,344,836 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 17/01/2018 08:33; Kích thước: 1,640,561 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/01/2018 20:11; Kích thước: 403,340 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 05/01/2018 08:39; Kích thước: 1,230,839 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/12/2017 08:03; Kích thước: 636,566 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/12/2017 08:03; Kích thước: 847,747 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/12/2017 11:10; Kích thước: 779,559 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/12/2017 11:09; Kích thước: 722,285 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2017 13:54; Kích thước: 621,069 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/12/2017 08:18; Kích thước: 2,301,287 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 21/11/2017 16:52; Kích thước: 832,814 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/11/2017 10:47; Kích thước: 662,555 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/11/2017 10:44; Kích thước: 891,318 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 08/11/2017 11:29; Kích thước: 606,125 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 06/11/2017 13:41; Kích thước: 1,781,662 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/11/2017 08:31; Kích thước: 1,846,410 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/10/2017 15:25; Kích thước: 330,119 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2017 10:44; Kích thước: 1,974,789 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2017 10:43; Kích thước: 1,344,836 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 08/01/2018 08:07; Kích thước: 226,999 bytes
IMF
Ngày: 23/12/2017 04:44; Kích thước: 2,199,964 bytes
IMF
Ngày: 23/12/2017 04:43; Kích thước: 1,357,057 bytes
IMF
Ngày: 23/12/2017 04:41; Kích thước: 3,344,453 bytes
IMF
Ngày: 23/12/2017 04:41; Kích thước: 1,584,584 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 23/12/2017 04:38; Kích thước: 520,111 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Châu Văn Thành
Ngày: 11/12/2017 15:22; Kích thước: 105,818 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Châu Văn Thành
Ngày: 11/12/2017 15:21; Kích thước: 415,229 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/11/2017 10:36; Kích thước: 247,502 bytes
Châu Văn Thành, Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/10/2017 16:28; Kích thước: 611,067 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2017 10:48; Kích thước: 107,337 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2017 10:47; Kích thước: 312,738 bytes

Kinh tế học vĩ mô là một môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả, đo lường và phân tích các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất, thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh toán và tỷ giá... Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích mối quan hệ giữa các biến số này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu trạng thái của nền kinh tế trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế trong rất dài hạn, và cuối cùng là nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn. Như đã đề cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế vĩ mô quốc tế sẽ được giới thiệu sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'